Zasady dotyczące faktur korygujących

Od stycznia 2021 roku w życie weszły nowe zasady dotyczące faktur korygujących. Przepisy wynikają z ustawy SLIM VAT (Simple, Local and Modern VAT). Głównym założeniem ustawy jest uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT. Zmianom uległy zarówno faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania (tzw. korekta in-minus), jak i faktury korygujące zwiększające podstawę opodatkowania (korekta in-plus).

Czytaj dalej

Zmiany w sposobie rozliczania transakcji w handlu elektronicznym (E-commerce), oraz imporcie tak zwanych małych przesyłek.

Planowane zmiany, jakie wejdą w życie wraz z nowelizacją podatku od towarów i usług z dniem 1 lipca 2021 roku, wynikają bezpośrednio z dyrektywy Unii Europejskiej, którą to Polska, jako państwo członkowskie musi wdrożyć. Dyrektywa ta jest odpowiedzią na znaczący wzrost wartości rynku elektronicznego na świecie, ujednolicenie stanowiska oraz przepisów w całej UE.

Czytaj dalej

Zmiana reguł w sposobie korygowania faktur in minus zawartych w pakiecie Slim

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy nowelizacyjne do ustawy o VAT. W tzw. pakiecie Slim VAT (Simple Local And Modern VAT) są zmienione m.in. zapisy dotyczące braku konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus, czy też wprowadzenie do ustawy przepisu odnoszącego się do rozliczania korekt faktur podwyższających cenę, wydłużenie terminu odliczenia podatku VAT naliczonego do łącznie 4 okresów dla przedsiębiorców rozliczających się w trybie miesięcznym.

Czytaj dalej

Ustawa o CIT dla spółek komandytowych od 1 stycznia 2021

W niedzielę 29 listopada 2020 została podpisana ustawa wprowadzająca zmiany opodatkowania spółek komandytowych. Ustawa wprowadzająca m.in. CIT dla spółek komandytowych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Natomiast podatnicy będą mieli możliwość uzyskania przez taką spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od dnia 1 maja 2021 r. Resort zgodził się na warunkową zmianę terminu uwzględniając prośby środowiska biznesowego.

Czytaj dalej