Zmiany w Polskim Ładzie w roku 2022

Zmiany w Polskim Ładzie, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku:

 1. Zmiany w ryczałcie
  1. nowe stawki ryczałtu ,
  1. nowe zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  1. brak prawa do odliczenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  1. obowiązkowa wysyłka JPK_EWP i ewidencji środków trwałych.
 2. Zmiany w podatku liniowym
  1. nowe zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  1. minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  1. brak prawa do odliczenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  1. obowiązkowe przesyłanie JPK_KPIR.
 3. Zmiany w skali podatkowej
  1. wysokość pierwszego progu podatkowego (120 tys. zł – do tego progu dochód podlega stawce 17%, a wszystko ponad ten próg opodatkowane jest stawką 32%),
  1. wysokość kwoty wolnej od podatku (dochód zwolniony jest od podatku do kwoty 30 tys. zł),
  1. nowe zasady kalkulacji wysokości składki zdrowotnej, brak prawa do odliczenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
  1. ulga dla klasy średniej,
  1. nowe obowiązki odnośnie raportowania.
 4. Estoński CIT – istotą estońskiego CIT-u jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. W związku ze zmianami związanymi z Polskim Ładem wyeliminowany został maksymalny limit przychodów 100 mln. Po zmianach dokonanych w Polskim Ładzie od 2022 r. stawka podatku dla małych podatników będzie wynosić 20%, z kolei dla pozostałych 25% lub w przypadku dokonywania wysokich nakładów inwestycyjnych także 20%.
 5. Grupy VAT – nowe rozwiązanie podatkowe polegające na ułatwieniu w sposobie rozliczenia podatku VAT, poprawie płynności finansowej oraz efektywności rozliczania podatku pomiędzy spółkami powiązanymi. Rozwiązanie polegające na  wysyłanie jednego JPK dla danej grupy podmiotów po spełnieniu warunków.
 6. Podatek minimalny – w ramach Nowego Ładu, do ustawy o CIT wprowadzony zostanie nowy art. 24ca. Artykuł ten przedstawiać będzie regulacje związane z minimalnym podatkiem dochodowym. Nowa forma podatku dotyczyć będzie wszystkich podatników CIT, którzy są zarejestrowani w Polsce.
 • Podatek od przerzuconych dochodów – podatek związany ze świadczeniem usług podmiotu zarejestrowanego poza granicami kraju dla podmiotu powiązanego zarejestrowanego na terytorium Polski.
 • Ukryta dywidenda – kwestie związane z uznaniem lub wyjęciem kosztów poniesionych przez spółkę na rzecz podmiotu powiązanego (wspólnika) w kosztach uzyskania przychodu.
 • Abolicja – możliwość wykazania i zapłacenia podatku po preferencyjnej stawce (8%) od wcześniej nieujawnionych Urzędowi Skarbowemu dochodu.
 • Zmiany w wystawianiu faktur – przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej metody wystawiania faktur, a mianowicie poprzez Krajowy System e- Faktur (KSeF).
 • Transakcje gotówkowe – wprowadzenie niższych limitów transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami (z 15 tys. zł do 8 tys).
 • Ulga na terminal – Podatnicy PIT i CIT będą mogli dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.
 • Wykup z leasingu – Od 2022 r. przychód ze sprzedaży poleasingowego auta, wykupionego do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności, a dniem jego zbycia nie upłynie sześć lat.
 • Najem i amortyzacja – Dopiero od 2023 r. wejdzie w życie zasada, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli będą uzyskiwane poza biznesem.