Formalności ograniczone do minimum? Czyli działalność nierejestrowana

Będąc obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadamy prawo do bycia przedsiębiorcą wdowolnym momencie czasowym, czyli możemy założyć firmę np. spółkę, działalnośćgospodarczą, stowarzyszenie itp. . W jej ramach jesteśmy zobowiązani wykazywać wszelkieuzyskane przychody oraz koszty, płacić podatek dochodowy, podatek od towarów i usług orazskładki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wykazywać zestawienia dokumentów iinformacji dotyczące firmy przed urzędami dotrzymując […]

Czytaj dalej

Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych w 2023 roku.

Zgodnie z uchwalonym w listopadzie Polskim Ładem duża część przepisów zaczęła już funkcjonować w styczniu 2022 roku, ale nie wszystkie. Kilka ze zmian dopiero zacznie wpływać na rzeczywistość z początkiem roku 2023, jedną z nich jest przepis, który od 1 stycznia 2023 roku wyłączy możliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych z tytułu budynków i lokali mieszkalnych jako koszt uzyskania przychodu obniżający nam kwotę podatku dochodowego.

Czytaj dalej