Formalności ograniczone do minimum? Czyli działalność nierejestrowana

Będąc obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadamy prawo do bycia przedsiębiorcą wdowolnym momencie czasowym, czyli możemy założyć firmę np. spółkę, działalnośćgospodarczą, stowarzyszenie itp. . W jej ramach jesteśmy zobowiązani wykazywać wszelkieuzyskane przychody oraz koszty, płacić podatek dochodowy, podatek od towarów i usług orazskładki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wykazywać zestawienia dokumentów iinformacji dotyczące firmy przed urzędami dotrzymując […]

Czytaj dalej