Formalności ograniczone do minimum? Czyli działalność nierejestrowana

Będąc obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadamy prawo do bycia przedsiębiorcą w
dowolnym momencie czasowym, czyli możemy założyć firmę np. spółkę, działalność
gospodarczą, stowarzyszenie itp. . W jej ramach jesteśmy zobowiązani wykazywać wszelkie
uzyskane przychody oraz koszty, płacić podatek dochodowy, podatek od towarów i usług oraz
składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wykazywać zestawienia dokumentów i
informacji dotyczące firmy przed urzędami dotrzymując ustalonych terminów.

A gdyby było zdecydowanie prościej?

Okazuje się, że istnieje oficjalna forma działalności gospodarczej zwaną działalnością
nierejestrowaną. Jest to alternatywa dla osób fizycznych, w której:

 • nie jesteśmy zobowiązani odprowadzać podatku VAT (zwolnienie z VAT na podstawie art.
 • 113 ustawy o VAT dla przychodu rocznego do 200 tyś. zł) – wyjątki zostaną opisane w dalszej części artykułu
 • nie jesteśmy zobowiązani odprowadzać składek do ZUS, gdy nie zatrudniam pracowników
 • nie jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • nie jesteśmy zobowiązani zgłaszać wpis do CEIDG
 • podatek dochodowy wynosi 0 zł rocznie ze względu na kwotę 30 tyś. wolnych od podatku

Na jakich zasadach?

Jedynymi obowiązkami dotyczącymi prowadzenia działalności nierejestrowej pozostają:

 • prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów, to znaczy dokumentu wewnętrznego elektronicznego lub papierowego z zestawieniem naszych comiesięcznych zarobków z uwzględnieniem dat ich wpływów
 • wykazanie uzyskanych przychodów w swoim osobistym rocznym rozliczeniu PIT-36
 • przestrzeganie praw konsumenta – dotyczącym reklamacji, zwrotów, naprawy
 • wystawianie faktur lub rachunków na żądanie kupującego

Czy każdy może skorzystać z takiej formy?

Ta „mikroutopia” ma jednak zastosowanie dla osób, które spełniają warunki:

 • ich przychód już od 2023 roku nie przekracza:
  • od stycznia do czerwca 1745 zł miesięcznie
  • od lipca do grudnia 1800 zł miesięcznie
 • w okresie ostatnich 5 lat nie wykonywały działalności gospodarczej

Tak, poza drobnymi wyjątkami! Nawet osoby niepełnoletnie za zgodą opiekuna!
Wyjątkiem pozostają osoby posiadające status bezrobotnych. Wprowadzone są też nieznaczne
ograniczenia dla urzędników państwowych i rolników.

Sprzedaż towarów i usług ustawowo podlegająca podatkowi VAT

Należy jednak mieć na uwadze poszczególne kategorie towarów i usług, które zawsze muszą być
opodatkowane VAT według listy poniżej

Towary:

 • metale szlachetne, złom metali szlachetnych, wyroby jubilerskie
 • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym z wyłączeniem energii elektrycznej i tytoniu
 • używane samochody osobowe i nowe środki transportu oraz części
 • budynki, budowle i ich części, tereny budowlane

Towary sprzedawane internetowo:

 • preparaty kosmetyczne
 • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne
 • urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

Usługi:

 • prawnicze
 • doradcze (nie wliczając doradztwa rolniczego)
 • jubilerskie
 • ściągania długów, w tym factoringu

Dodatkowe rodzaje działalności, których nie trzeba rejestrować:

 • działalność agroturystyczna rolników (wynajmowanie pokoi, sprzedaży posiłków, usług turystycznych na ramach gospodarstwa rolnego)
 • produkcja wina przez rolników do 100 hektolitrów wina w ciągu roku
 • handel detaliczny rolników

Działalność gospodarcza charakteryzuje się:

 • celem zarobkowym – nastawieniem na zysk
 • zoragnizowaniem – w kontekście poszukiwania klientów, prowadzenie marketingu, wynajmowania powierzchni do jej prowadzenia itp.
 • ciągłością czasu wykonywania
 • wykonywaniem pod własnym imieniem
 • ponoszenie ryzyka gospodarczego z nią związanego

Jeśli większość punktów wymienionych wyżej dotyczy naszego planu zarobkowego warto mieć
na uwadze konieczność ustosunkowania się do zasad prawnych jego prowadzenia.
Zatem jeśli masz w planach założyć mały lokalny biznes, a  jednocześnie masz  dużo wątpliwości
dotyczących ewentualnych konsekwencji podatkowych, wybór działalności nierejestrowanej
może być świetnym rozwikłaniem dylematów prawno-skarbowych oraz sporym ułatwieniem,
które pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu na formalnościach osobom fizycznym i przyspieszy
proces zdecydowania się na realizowanie własnych pomysłów.