Formalności ograniczone do minimum? Czyli działalność nierejestrowana

Będąc obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadamy prawo do bycia przedsiębiorcą wdowolnym momencie czasowym, czyli możemy założyć firmę np. spółkę, działalnośćgospodarczą, stowarzyszenie itp. . W jej ramach jesteśmy zobowiązani wykazywać wszelkieuzyskane przychody oraz koszty, płacić podatek dochodowy, podatek od towarów i usług orazskładki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wykazywać zestawienia dokumentów iinformacji dotyczące firmy przed urzędami dotrzymując […]

Czytaj dalej

ZMIANY W PRAWIE PRACY CZ.2 – DYREKTYWA WORK LIFE BALANCE, DYREKTYWA W SPRAWIE PRZEJRZYSTYCH I PRZEWIDYWALNYCH WARUNKÓW PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ – CZĘŚĆ 1

Przed nami kolejne zmiany w prawie pracy oraz m.in. świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiany te są podyktowane implementacją 2 dyrektyw unijnych: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […]

Czytaj dalej