WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W 2024 ROKU

Nowe regulacje już na horyzoncie! Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wzrośnie nie jednokrotnie, ale dwa razy! Jakie będą te nowe wartości? Odpowiedzi znajdziesz poniżej!

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 września 2023 roku uchwalonym  przez Radę Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku po raz kolejny wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwa razy. Poniżej pragnę Państwu przedstawić jaki będą to wartości.

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r:

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę: 4 242,00 zł brutto
  • Minimalna stawka godzinowa : 27,70 zł brutto

Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2024 r.:

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę: 4 300,00 zł brutto
  • Minimalna stawka godzinowa: 28,10 zł brutto

Poniżej przedstawiam wartości minimalnego wynagrodzenia netto dla pracownika, przy aktualnie obowiązujących przepisach.

Kwota 4 242,00 zł brutto

Kwota nettoWarunki
3 221,98 złPodstawowe KUP, PIT-2 (300 zł)
3 227,98 złPodwyższone KUP, PIT-2 (300 zł)
2 921,98 złPodstawowe KUP, brak PIT-2 (300 zł)
2 927,98 złPodwyższone KUP, brak PIT-2 (300 zł)
3 330,98 złUlga dla młodych (do ukończenia 26 roku życia)

Kwota 4 300,00 zł brutto

Kwota nettoWarunki
3 261,53 złPodstawowe KUP, PIT-2 (300 zł)
3 267,53 złPodwyższone KUP, PIT-2 (300 zł)
2 961,53 złPodstawowe KUP, brak PIT-2 (300 zł)
2 967,53 złPodwyższone KUP, brak PIT-2 (300 zł)
3 376,53 złUlga dla młodych (do ukończenia 26 roku życia)

Chciałbym również zaznaczyć, że nie przedstawię Państwu przeliczenia stawki godzinowej z kwoty brutto na netto, ponieważ obliczenie to nie będzie precyzyjne ze względu na to, że jest to zależne od przepracowanych godzin przez Zleceniobiorcę.

Powodem tego jest kwestia zaokrągleń, która będzie różniła się w przypadku przeliczenia stawki godzinowej brutto na netto, a kwotą brutto którą ma trzymać Zleceniobiorca po przeliczeniu godzin świadczonych przez niego usług.

Dział Kadr i Płac – Maksymilian Matyjasik