Odliczanie darowizn od podatku – spółki

W dzisiejszym artykule omówiony zostanie problem darowizn w odniesieniu do opodatkowania osób prawnych. Pomimo tego, że ustawy Nowego Ładu nie zmieniły znacząco kwestii związanych z podatkami , to jednak ciągle pojawiają się pytania, które wymagają dopowiedzenia. Wszelkie wątpliwości postaram się wyjaśnić w naszej publikacji Zwrócę również uwagę na parę istotnych problemów i postaram się je wyjaśnić. Przejdźmy teraz do omówienia każdego z nich.

Czytaj dalej

Odliczenie darowizny od podatku.

Podatnik, który przekazał w 2021 darowiznę na cele publiczne i społeczne, może skorzystać z ulgi podatkowej przy okazji sporządzania rozliczenia rocznego. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Czytaj dalej

Abolicja podatkowa

W ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (określanej jako Polski Ład) przewidziano możliwość zgłoszenia do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów, dochodów niezadeklarowanych dotąd do opodatkowania na terytorium Polski. Projektowane regulacje zakładają wprowadzenie abolicji podatkowej. Zawierają rozwiązania adresowane do podmiotów chcących ujawnić organom podatkowym dochody wcześniej nieopodatkowane i skorzystać z wyłączenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe.

Czytaj dalej

ZMIANY W OPODATKOWANIU KOMPLEMENTARIUSZY OSÓB FIZYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W SKŁADCE ZDROWOTNEJ W SPÓŁKACH KOMANDYTOWYCH

Polski Ład zmienia opodatkowanie osób fizycznych będących wspólnikami spółek komandytowych. Jest to kolejna zmiana do tego typu działalności, która została wprowadzona w bardzo krótkim czasie, zaraz po objęciu ich podatkiem CIT. W związku z tym, że spółki komandytowe zostały podatnikami CIT, zyski wypłacane wspólnikom nie są już dla nich przychodami z działalności gospodarczej, lecz przychodami kapitałowymi opodatkowanymi zryczałtowanym 19-procentowym podatkiem. Opodatkowanie to nie uwzględnia kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem przychodu, a w konsekwencji nie pozwala obliczyć dochodu, od którego należałoby obliczyć składkę zdrowotną.

Czytaj dalej

E- FAKTURY.

Od 1 stycznia 2022 ruszył Krajowy System e-Faktur (KSeF). Jest to specjalna platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Na chwile obecną jest to rozwiązanie dobrowolne, ale od 2023 użycie e-faktury ma się stać obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT.

Czytaj dalej

CIT ESTOŃSKI

Główną różnicą między tradycyjną formą podatku dochodowego a estońskim CIT-em jest moment powstania obowiązku podatkowego. Tradycyjna forma zakłada odprowadzanie miesięcznych zaliczek oraz złożenie rocznego rozliczenia na koniec roku. Natomiast założenie estońskiego CIT-u polega na tym, aby przedsiębiorca nie musiał płacić podatku CIT tak długo, jak zysk pozostaje w przedsiębiorstwie. Zakłada on zapłatę podatku dochodowego co do zasady dopiero w momencie wypłaty zysków, nawet kilka lat po osiągnięciu przychodu.
Istotą estońskiego CIT-u jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej