Polski Ład 2.0 i wynagrodzenie

Szanowni Państwo. Pragnę zaprezentować jak w praktyce ustalić wysokość wynagrodzenia po
wejściu w życie tzw. Polskiego Ładu 2.0 w nawiązaniu do artykułu
napisanego przez Koordynatora Kadr i Płac, Pana Patryka Pułkę,
który omawiał zmiany w teorii.

Przykładowe obliczenie wynagrodzenia dla Polskiego Ładu 1.0 oraz Polskiego Ładu 2.0

Pracownik zarabia 9 500,00 zł brutto miesięcznie. Zakładamy, że złożył oświadczenie PIT-2 i nie dojeżdża do innej miejscowości do zakładu pracy (koszty uzyskania przychodu – 250,00 zł), nie złożył wniosku o niestosowanie odroczonego mechanizmu obliczania zaliczki na podatek oraz chce stosować ulgę dla klasy średniej.

Przed zmianami:

Składki społeczne ZUS:

ubezpieczenie emerytalne 9,76% -> 927,20 zł

ubezpieczenie rentowe 1,5% -> 142,50 zł

ubezpieczenie chorobowe 2,45% -> 232,75 zł

suma składek społecznych ZUS pracownika: 1 302,45 zł

Składka zdrowotna -> 9%

podstawa ub. na składkę zdrowotną: 9 500,00 zł – 1 302,45 zł = 8 197,55 zł

składka zdrowotna 9% -> 737,78 zł

Zaliczka na podatek dochodowy

KUP: 250,00

Ulga dla klasy średniej: [(9 500* (-7,35%) + 819,08)] : 0,17 = 710,76 zł

Podstawa opodatkowania: 9 500,00 zł – 1 302,45 zł – 250,00 – 710,76 zł = 7 236,79 zł ~7 237,00

Podatek 17% -> (7237,00 * 17%) – 425,00 (PIT-2) = 805,29 zł

Zaliczka na podatek -> 805,00 zł

Pamiętając, że pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie odroczonego mechanizmu, należy jeszcze obliczyć zaliczkę na podatek stanem na dzień 31.12.2021 rok.

KUP: 250,00

Ulga dla klasy średniej: [(9 500* (-7,35%) + 819,08)] : 0,17 = 710,76 zł

Podstawa opodatkowania: 9 500,00 zł – 1 302,45 zł – 250,00 – 710,76 zł = 7 236,79 zł ~7 237,00

Podatek 17% -> (7237,00 * 17%) – 425,00 (PIT-2) = 805,29 zł

Zaliczka na podatek -> 805,00 zł

Pamiętając, że pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie odroczonego mechanizmu, należy jeszcze obliczyć zaliczkę na podatek stanem na dzień 31.12.2021 rok.

KUP: 250,00

Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%): 635,31 zł

Podstawa opodatkowania: 9 500,00 zł – 1 302,45 zł – 250,00 = 7 947,55 zł~ 7 948 zł

Podatek 17% -> (7 948 * 17%) – 43,76 (PIT-2) = 1 351,16 – 43,76 = 1 307,40 zł

1 307,40 – 635,31 (składka zdrowotna 7,75%) = 672,09 zł~ 672 zł

Nastąpi zastosowanie odroczonego mechanizmu, gdyż kwota podatku stanem na rok 2021 jest korzystniejsza, niż ta w Polskim Ładzie.

Wynagrodzenie netto

9 500,00 zł – 1 302,45 zł – 737,78 zł – 672 zł = 6 787,77 zł

Wynagrodzenie netto = wynagrodzenie do wypłaty

Po zmianach:

Składki społeczne ZUS:

ubezpieczenie emerytalne 9,76% -> 927,20 zł

ubezpieczenie rentowe 1,5% -> 142,50 zł

ubezpieczenie chorobowe 2,45% -> 232,75 zł

suma składek społecznych ZUS pracownika: 1 302,45 zł

Składka zdrowotna -> 9%

podstawa ub. na składkę zdrowotną: 9 500,00 zł – 1 302,45 zł = 8 197,55 zł składka zdrowotna 9% -> 737,78 zł

Zaliczka na podatek dochodowy!

Podstawa opodatkowania: 9 500,00 zł – 1 302,45 zł – 250,00 = 7 947,55 zł ~7 948,00 zł

Podatek 12% -> (7950,00 * 12%) – 300,00 (PIT-2) = 954,00 – 300,00 = 654,00 zł

Zaliczka na podatek -> ~ 654,00 zł

Wynagrodzenie netto

9 500,00 – 1 302,45 – 738,04 – 654 = 6 805,77 zł

Wynagrodzenie netto = wynagrodzenie do wypłaty (brak potrąceń

Zmiany, które zaszły widać przy ustalaniu wartości zaliczki na podatek dochodowy.

Przede wszystkim zniknęła „ulga dla klasy średniej” tj. ulga dla pracownika którego wynagrodzenie mieściło się w przedziale od 5 701,00 zł do 11 141,00 zł. Ulga ta miała zniwelować skutki braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od zaliczki na podatek.

Dodatkowo od lipca 2022 roku, wysokość podatku uległa zmniejszeniu z 17 % na 12%, co jednocześnie wpłynęło na wysokość ulgi podatkowej, czyli oświadczenia PIT-2 składanego dobrowolnie przez pracownika w dowolnym momencie zatrudnienia.

Do połowy roku 2022 roczna kwota zmniejszająca podatek wynosiła 5 100,00 zł, a w przeliczeniu na jeden miesiąc wynosiła 425,00 zł. Ze względu na zmianę w wysokości podatku, teraz roczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 3 600 zł, w przeliczeniu na jeden miesiąc – 300,00 zł.

Ponadto, stosowanie odroczonego mechanizmu poboru zaliczki również zostało zniesione nową ustawą, w związku z tym nie ma już potrzeby liczyć zaliczki stanem na 31 grudnia 2021 roku. Zaliczka wyliczona według zasad od lipca 2022 roku jest jedyną kwotą zaliczki.

Autorka: Julia Szacherska

Młodszy Specjalista ds. Kadr i Płac