„A ile będę miał emerytury?” Możemy już sprawdzić kapitał, jaki zgromadziliśmy na emeryturę!

Można to zrobić, logując się na Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS PUE zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jeśli nie posiadamy konta można je łatwo założyć internetowo, za pomocą podpisu elektronicznego (profil zaufany) lub tradycyjnie w placówce ZUS. Z uwagą, że jest to podsumowanie składek według stanu na dzień 31 grudnia 2021. Dowiadujemy się również jaka kwota została zgromadzona na dziedziczonym subkoncie ZUS oraz jaka kwota została przekazana na otwarty fundusz emerytalny.

Wysokość prognozowanej emerytury (tzw. emerytury hipotetycznej) możemy uzyskać w wielu wariantach, jeśli mamy ukończony 35 rok życia. Na przykład pierwszy wariant prognozy wykazuje wysokość emerytury, gdybyśmy już w tej chwili przestali pracować. Natomiast drugi oszacowuje naszą emeryturę, przy założeniu odprowadzania średnio takich samych składek, jak do tej pory, aż do przekroczenia wieku emerytalnego. Aby znaleźć informację należy po zalogowaniu w serwisie PUE wybrać kolejno:
„ubezpieczony”-> „Informacja o stanie konta” -> „Informacja za 2021 r.”

Jednocześnie profil w ZUS PUE umożliwia wygodne korzystanie z bonu turystycznego, składania wniosku o świadczenia rodzinne, bądź kontrolowania odprowadzanych składek i wielu innych spraw.

Jeśli jednak nie chcemy zakładać konta, możemy również skorzystać z oficjalnego kalkulatora emerytalnego, który funkcjonuje w wersji uproszczonej, jak i zaawansowanej na stronie internetowej ZUS-u, korzystając z tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego pod koniec marca każdego roku. Na jego podstawie możemy wyliczyć wysokość prognozowanej emerytury „brutto” z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych łącznie z ewentualną kwotą okresowej emerytury kapitałowej. Warto pamiętać, że są to wartości poglądowe i na ich podstawie nie można żądać jakichkolwiek roszczeń. Co ciekawe, kalkulator uwzględnia potencjalną inflację, realny wzrost wynagrodzeń, wskaźników waloryzacji składek i kapitału początkowego.

Pracownicy ZUS proszą również o weryfikację danych podanych w ZUS PUE i składanie reklamacji w razie zauważenia nieprawidłowości dotyczących: zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne (bez części składek na subkonto/otwarty fundusz emerytalny), zwaloryzowanego kapitału początkowego, składek na ubezpieczenie emerytalne jeszcze niezwaloryzowanych, składek na otwarte fundusze emerytalne i subkonto, nieotrzymania informacji lub błędnych danych identyfikacyjno-adresowych.

Mariusz Banasiak – Księgowość