Zmiany dla przedsiębiorców związane z „Polskim Ładem 2.0”

Wraz z 1 lipca 2022 roku weszły w życie zmiany dla przedsiębiorców związane z tzw. „Polskim Ładem 2.0”. Poniżej przedstawię najważniejsze z nich.

 • Obniżenie stawki podatku wg. skali podatkowej na pierwszym progu z 17% do 12%.
 • Uchylenie tzw. „Ulgi dla klasy średniej”. W sytuacji kiedy przedsiębiorca miałby być stratny z tego powodu w zeznaniu rocznym zostanie mu zwrócona różnica kwot.
 • Możliwość zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego czy ryczałtu na skalę podatkową.
 • Możliwość odliczenia części składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na podatku liniowym oraz ryczałcie.
 • Powrót do preferencyjnego rozliczania dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Zmiana procentu przekazywanego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5%

SKALA PODATKOWA:

 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej – mechanizm, który miał zrekompensować wprowadzony przez Polski Ład 1.0 brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej został uchylony. W sytuacji jeśli przedsiębiorca miałby być stratny z tego powodu, w zeznaniu rocznym nastąpi zwrot różnicy kwot na jego korzyść.
 • Obniżenie stawki podatku na pierwszym progu z 17% do 12% – zmiana ta obowiązuje wstecznie, od 1 stycznia 2022 roku.
 • Dalszy brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

PODATEK LINIOWY:

 • Powstaje możliwość zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu lub obniżenia o nią podstawy opodatkowania do kwoty 8700 zł rocznie.
 • Jeśli w 2022 roku podatkowym wybraliśmy opodatkowanie podatkiem liniowym możemy zmienić formę na skalę podatkową za cały rok 2022. Aby tego dokonać składamy w terminie PIT-36 zamiast PIT-36L jednocześnie informując tym Urząd Skarbowy o zmianie formy opodatkowania. Nie jest to równoznaczne z wyborem tej formy opodatkowania na kolejne lata i jednocześnie uniemożliwia rozliczenie się wspólnie z małżonkiem.

RYCZAŁT:

 • 50% zapłaconych składek zdrowotnych obniża nasz przychód do opodatkowania. Dotyczy to wyłącznie składek, które zostały zapłacone w rozliczanym roku podatkowym.
 • Możemy zmienić wybraną formę opodatkowania na skalę podatkową. Mamy dwie możliwości:

1. Zmiana za cały rok 2022

Dokonujemy tego składając w terminie do PIT-36 zamiast PIT-28.Nie jest to równoznaczne z wyborem tej formy opodatkowania na kolejny rok obrachunkowy i jednocześnie uniemożliwia rozliczenie się wspólnie z małżonkiem w bieżącym roku.

2. Zmiana na okres od 30 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.

Dokonujemy tego składając wniosek do CEIDG w terminie do 1 lipca do 22 sierpnia 2022 roku. W tej sytuacji od połowy półrocza uwzględniana jest kwota wolna od podatku oraz pierwszy próg 120 tys zł. Na koniec roku będą składane dwie deklaracje np. PIT 28 i PIT 36. Zmiana uniemożliwia wspólnie rozliczenie się z małżonkiem w bieżącym roku.

Paulina Miturska – Koordynator Księgowości