Polski Ład 2.0

Od 1 lipca 2022 roku pojawią się kolejne zmiany związane z Polskim Ładem dalej zwanym “Polskim Ładem 2.0”. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) i mają wpływ na naliczanie wynagrodzeń dla pracowników. Omówię najważniejsze z nich

Obniżenie stawki podatku dochodowego

Stawka podatku dochodowego zmienia się z 17% na 12%. Oznacza to, że przy wypłatach wynagrodzeń dokonywanych po 30 czerwca wysokość podatku od wynagrodzeń należy ustalić w niższej wartości. Zmiana ta zapewne wpłynie na wysokość wynagrodzenia jakie pracownik powinien otrzymać.

Zmniejszenie kwoty zmniejszającej podatek

Na skutek złożenia przez pracownika oświadczenia o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek w skali miesięcznej (tzw. PIT-2) zakład pracy pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek (od 1 stycznia 2022 roku: 425 zł). Z uwagi na obniżenie stawki podatku dochodowego, zmianie uległa również wysokość kwoty zmniejszającej podatek (12% * 30 000 = 3600; 3600 / 12 = 300). Przy naliczaniu wynagrodzeń, które będą wypłacane w lipcu 2022, zakład pracy powinien uwzględnić nową kwotę zmniejszającą podatek.

Brak tzw. “ulgi dla klasy średniej”

Ustawodawca wycofał całkowicie obliczanie specjalnej ulgi wg. specjalnych wzorów i postanowił wprowadzić dużą obniżkę stawki podatku dochodowego w ramach rekompensaty z braku możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Jak zapamiętaliście wzory to teraz możecie je wyrzucić ze swej głowy, a jak nie zdążyliście to nic straconego!

Zniesienie stosowania odroczonego mechanizmu zapłaty podatku

Według mnie to prawdziwa ulga. Do wynagrodzeń wypłacanych w lipcu 2022 i dalej nie będzie już obowiązku wyliczania zaliczki na podatek wg. 2 różnych systemów podatkowych. Będziemy obliczać zaliczkę na podatek wg. jednego systemu i wpłacać na indywidualne mikrorachunki Urzędów Skarbowych.

Rozszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania

Ta zmiana jest jedną z nowszych. Zasiłek macierzyński wypłacany na podstawie przepisów ustawy zasiłkowej* został uwzględniony w katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania przy ulgach:

  • do ukończenia 26 roku życia;
  • dla seniorów;
  • dla rodzin 4+;
  • dla osób powracających z zagranicy

do kwoty przychodu 85 528 zł. Zwolnienie to stosuje się do uzyskanych przychodów z zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2022 roku, stanowi tak art. 18 ust 1 nowelizacji ustawy.

Doprecyzowanie, którzy płatnicy składek mogą obniżyć składkę zdrowotną w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy

W pierwotnym brzmieniu art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej* nie było określone, którzy płatnicy składek w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy mogli obniżyć składkę zdrowotną do wartości 0,00 zł. Od lipca 2022 ustawodawca dookreślił, którzy płatnicy składek mogą takie rozwiązanie zastosować.

Doprecyzowanie przepisu o obowiązku opłacania składki zdrowotnej przez osoby powołane do pełnienia określonej funkcji i pobierającej z tego tytułu wynagrodzenie

Niewątpliwie pojawiały się problemy z interpretacją przepisu i stwierdzeniem “powołania”. Dużo wątpliwości pojawiało się w kwestii opłacania składki przez prokurenta. Nowa treść art. 66 ust. 1 pkt 35a wskazuje, że obowiązkiem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym są osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.( 190 )), z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł

Patryk PułkaKoordynator Kadr i Płac