Rząd przyjął projekt ułatwień w składaniu dokumentów do rejestru sądowego

Ułatwienie składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, uproszczenie rejestracji przez internet, zwiększenie dostępności do danych z rejestru na unijnym portalu oraz szersza wymiana między rejestrami państw UE – to założenia projektu przyjętego przez rząd.

Jak poinformował rzecznik rządu Pan Piotr Müller podczas posiedzenia Rady Ministrów „Chodzi tutaj o przede wszystkim informatyzację działań w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. uproszczenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększenie dostępności do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym na unijnym portalu, czyli synchronizacja danych pomiędzy państwami”.

Przepisy te spowodują, że będzie można łatwiej zarejestrować spółki, a dane będą łatwiej dostępne dla innych krajów członkowskich, również polskie firmy będą w łatwiejszy sposób mogły pokazywać swoją wiarygodność poprzez udostępnianie danych w innych językach w KRS. Projekt nowelizacji ustawy o KRS dostosowuje polskie przepisy do regulacji europejskich, odnoszących się do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych spółek.

Nowelizacja przewiduje ułatwienia dla przedsiębiorców zagranicznych w zakresie rejestracji, składania dokumentów do KRS poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w języku polskim oraz innym języku urzędowym UE wzorców umów oraz informacji o zasadach rejestracji spółek, zasadach reprezentacji oraz zasadach powoływania się na informację w rejestrze.

Rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej inwestorów i kontrahentów zagranicznych w Polsce.

Uzupełnieniu miałby ulec także zakres danych udostępnianych za pośrednictwem rejestrów m.in. o niepowtarzalny identyfikator europejski i oznaczenia państwa UE, w którym zarejestrowano oddział spółki.

Rozszerzona zostałaby wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów. Dotyczyć ma to informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji lub wykreśleniu oddziału firmy. Działanie to ma na celu zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku składania do KRS wniosków w zakresie danych objętych tą wymiana .

Według planów nowelizacja miałaby wejść w życie 1 .12.2022 r.

Justyna Kiełbasa – Młodszy Księgowy