Odliczanie darowizn od podatku – spółki

W dzisiejszym artykule omówiony zostanie problem darowizn w odniesieniu do opodatkowania osób prawnych. Pomimo tego, że ustawy Nowego Ładu nie zmieniły znacząco kwestii związanych z podatkami , to jednak ciągle pojawiają się pytania, które wymagają dopowiedzenia. Wszelkie wątpliwości postaram się wyjaśnić w naszej publikacji Zwrócę również uwagę na parę istotnych problemów i postaram się je wyjaśnić. Przejdźmy teraz do omówienia każdego z nich.

  1. Czy darowizny można uznać za koszt uzyskania przychodu na potrzeby podatku CIT?
  1. 1. Nie, natomiast można ją odliczyć od podstawy opodatkowania. Różnica ta jest istotna, ponieważ odliczyć możemy do 10% dochodu. Oznacza to, że jeżeli w danym okresie po rozliczeniu przychodów i kosztów wyszło nam przykładowo 10000 zł dochodu, odliczyć możemy maksymalnie 1000 zł darowizn.

2. Czy każdą naszą darowiznę możemy odliczyć od podatku?

2.1. Jeśli chcemy odliczyć naszą darowiznę musimy jednak najpierw spełnić kilka warunków. Po pierwsze, cel naszej darowizny musi być zgodny z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub dotyczyć kultu religijnego. Wspomniany wcześniej artykuł uwzględnia szeroki zakres działalności, ale mimo to warto się z nim zapoznać w razie wątpliwości czy nasza darowizna będzie podlegała odliczeniu.

2.2. Po drugie, istotny jest podmiot otrzymujący naszą darowiznę. Akceptowalne są darowizny dla organizacji pozarządowych działających non-profit, nienależące do sektora finansowego i prowadzące w danym zakresie działalność pożytku publicznego. Warto tu zauważyć, że organizacja ta nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Darowizny można również przekazywać kościelnym osobom prawnym/jednostkom organizacyjnym i stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego. Podmiot obdarowany może być spoza terytorium RP. Musi on jednak mieć siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Gospodarczej i prowadzić działalność pożytku publicznego ze sfery działań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto konieczne jest istnienie podstawy prawnej do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Jeśli chodzi o kwestię podatku VAT, nie przysługuje odliczenie go od towarów kupionych na cel darowizny. Jeśli dany towar mógł być kosztem uzyskania przychodu i odliczono wcześniej od niego VAT, należy naliczyć VAT od darowizny przy jej przekazaniu.

    Robert Włodarczyk
    Dział Księgowości
    Clever Investment