Skąd tak wysoki ZUS? Czyli… Składka Zdrowotna na Ryczałcie w 2022 roku

Rozliczasz swój podatek dochodowy za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? W takim razie musisz wiedzieć o tym, że według obecnego prawa tj. „Polskiego Ładu” w 2022 roku twoja wysokość składki ZUS może być niezwykle zmienna.

A to wszystko przez składkę zdrowotną!

Otóż już od początku 2022 roku wysokość składki zdrowotnej ma swoje trzy różne warianty, której podstawa jest zależna:

-od uzyskanego przychodu w firmie od początku bieżącego roku kalendarzowego- od wysokości przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku, którego wysokość została podana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wynosi 6221,04 zł.

Ile przychodu?Część przeciętnego wynagrodzenia
 poniżej 60 tyś. zł60 %
od 60 do 300 tyś. zł100 %
powyżej 300 tyś. zł180 %

Dalej, ostatnia czynność przed poznaniem swojej składki to pomnożenie jej podstawy przez 9%.

To nie wszystko! Składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od należnego podatku zryczałtowanego. W wyliczeniach przychody osiągnięte z działalności gospodarczej są jedynie pomniejszane o kwoty opłaconych składek:

  • emerytalnej
  • rentowej
  • chorobowej
  • wypadkowej

Wyliczenia są zbyt skomplikowane?

Alternatywnym rozwiązaniem jest wybór tzw. uproszczonej składki zdrowotnej, która pozostaje stała, lecz pod warunkami:

1.Przedsiębiorca prowadził działalność przez cały rok poprzedni, nie zawiesił w jego trakcie działalności oraz jej nie rozpoczął w tym roku.

2.Przedsiębiorca korzystał z formy opodatkowania na zasadach ogólnych, liniowych, ryczałtem bądź podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

W takiej sytuacji cofamy się do poprzedniego roku i na jego podstawie ustalamy wysokość podstawy naszej słynnej składki. Okazuje się, że wtedy przedsiębiorca kwotę  przychodów z poprzedniego roku pomniejsza o sumę opłaconych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeśli nie były one ujęte jako koszt uzyskania przychodu lub odliczone od dochodu)

Tak ustaloną podstawę przedsiębiorca zobligowany jest stosować w każdym miesiącu roku, na koniec którego:

  • Gdy zaplanowana roczna składka jest większa od sumy opłaconych składek reguluje on niedopłatę
  • Gdy zaplanowana roczna składka jest niższa od sumy opłaconych składek – otrzymuje on zwrot

Co podczas przekroczenia danego progu przychodu w trakcie roku?

To bardzo proste. Wówczas należy śledzić aktualny przychód i w momencie przekroczenia niezwłocznie uregulować powstałą różnicę za poprzednie miesiące oraz płacić w kolejnych miesiącach składki o nowej, podwyższonej kwocie.

Mariusz Banasiak- Księgowość