Coach na ryczałcie

Aby poprawnie zrozumieć postawiony problem należy wpierw pochylić się nad obydwoma z przytoczonych pojęć z osobna.

Zacznijmy od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który jest szczególną formą opodatkowania.

Ponieważ stawka podatku dochodowego jest na nim odmienna dla każdego rodzaju usług. Waha się ona pomiędzy zaledwie 2% aż do 17%, w zależności od kodu PKWiU usługi, której świadczymy. Z kolei kod PKWiU wynika z PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Zatem jakie kody byłyby najodpowiedniejsze w celu ustalenia prawidłowej stawki ryczałtu?
Spróbujmy przeanalizować „po krótce” zawód coacha, który nie został skategoryzowany jako wolny zawód (w przeciwnym wypadku obligatoryjnie podlegałby pod stawkę 17%).

Zgodnie z definicją międzynarodowej instytucji International Coaching Federation, coachingiem nazywamy „towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału”.

Zatem taka osoba spełnia rolę pewnego rodzaju asystenta w naszym działaniu, nakłaniającego do refleksji, pomagającego w analizie personalnych kompetencji i byciu przedsiębiorczym. Jednocześnie (jak pisze autorka Katarzyna Szac-Krzyżanowska w swoim artykule na portalu charaktery.eu) coachingiem nie jest: mentoring, doradztwo, psychoterapia, mowy motywacyjne, udzielanie informacji zwrotnej bądź udzielanie rad.

Utrzymując to stanowisko okazuje się, że taka klasa usług w PKD nie istnieje! Również gdy kontaktowałem się samodzielnie z KAS poprzez infolinię, w powyższej kwestii otrzymałem taką samą odpowiedź.

Brnijmy dalej! Zatem coach może zarówno wspierać nas w drodze w karierze jak i w naszych prywatnych trudnościach. W takim razie przed wyborem kodu PKD należy scharakteryzować grupę odbiorców, dla których będziemy świadczyli usługi oraz ich cel. Warto rozważyć poniższe przykładowe kody, które są najbardziej podobne do coachingu:

 • Jeżeli są to usługi ukierunkowane na biznes, doradztwo zawodowe i skierowane do pojedynczej osoby
  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania
  Ze względu na opis: „Doradztwo i bezpośrednią pomoc (…) w zakresie: planowania strategicznego i organizacyjnego, (…) doradztwa personalnego, (…) planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania (…)”
 • Jeżeli są one ukierunkowane na szkolenia dla grupy odbiorców z jednej firmy
  73.1. Reklama
  Ze względu na opis: „Doradztwo, usługi kreatywne, planowanie materiałów reklamowych (bez ich produkcji)”
 • Jeżeli są one np. cyklicznymi szkoleniami, które wchodzą w zakres wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania pracy

85.59.13 Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane

W takim razie jakie będą odpowiednie stawki ryczałtu? Otóż okazuje się, że wyglądają one następująco w przeważającej części sytuacji:
70.22.Z – 15%
73.1 – 15%
85.59.13 – 8,5%

Pamiętajmy, że jeżeli nie mamy przekonania do kodu PKD świadczonych przez nas usług lub stawki ryczałtu to nie należy zwlekać z napisaniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, po otrzymaniu której wszelkie nasze wątpliwości powinny zostać rozwiane przez szczegółową i jednoznaczną odpowiedź urzędnika. Taki wniosek możemy złożyć internetowo poprzez portal gov.pl.