Slim VAT część 3

W 2021 roku rządzący rozpoczęli proces zmian w ordynacji i przepisach podatkowych, dzięki którym rozliczanie podatków ma być krótsze i obarczone mniejszą ilością formalności.

W drugiej połowie stycznia bieżącego roku przyjęty został przez rząd już trzeci pakiet zmian w aktach prawnych w ramach rozliczeń z podatku od wartości dodanej. Wprowadzane w tej odsłonie zmiany wejdą w życie już 1 lipca.

Jak sygnalizuje samo ministerstwo finansów zmiany w Slim VAT 3 można podzielić zasadniczo na kilka głównych obszarów, to jest:

  • poprawa płynności finansowej płatników vat;
  • zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym;
  • ograniczenie obowiązków związanych z fakturowaniem;
  • ułatwienie dostępu do wiedzy podatkowej;

W ramach trzeciej tury zmian podatkowych podwyższony zostanie limit sprzedaży, w którym podmiot posiadać będzie status małego podatnika VAT i wyniesie równowartość 2 000 000 euro, a nie jak do tej pory 1 200 000 euro. Co za tym idzie, zwiększy się liczba firm, które będą mogły rozliczać się kwartalnie z VAT oraz korzystać z metody kasowej. Zwiększy się także wachlarz możliwości dysponowania pieniędzmi zgromadzonymi na rachunkach VAT. Do obecnych płatności, które można realizować z takich rachunków dojdą między innymi płatności za podatek od wydobycia niektórych kopalin, za tzw. podatek cukrowy, od „małpek”, czy też od produkcji okrętowej.

Fiskus w zmianach zatytułowanych slim vat 3 zrezygnuje z wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu VAT z tego tytułu. Powstanie możliwość prawna na składanie korekt deklaracji poza systemami OSS oraz IOSS. Doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu walut stosowanego dla faktur korygujących W przypadku powstania różnicy pomiędzy proporcją bazową wstępną, a ostateczną zyskamy możliwość nie składania korekt deklaracji, o ile ta różnica nie przekroczy 2 punktów procentowych. Kolejnym uproszczeniem dla podmiotów korzystających z proporcji jest rezygnacja z pisemnego uzgadniania jej z naczelnikiem urzędu za pomocą protokołu. W zamian tego od lipca 2023 roku zostanie wprowadzony wymóg poinformowania naczelnika o przyjętej proporcji. Zwiększeniu ulegnie również kwota pozwalająca na przyjęcie, że proporcja wynosi 100%. Obecnie, gdy wyliczona proporcja wynosi więcej niż 98%, a kwota nie odliczonego podatku VAT nie przekracza 500 zł podatnik ma prawo do przyjęcia pełnego odliczenia VAT. Od lipca bieżącego roku kwota ta zostanie zwiększona do aż 10 000 zł. W przypadku grup VAT wprowadzona zostanie możliwość do przekazywania sobie środków zgromadzonych na rachunkach VAT w obrębie podmiotów należących to tej grupy.

Slim vat 3 wprowadzi także nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych oraz możliwość rezygnacji z drukowania dokumentów fiskalnych, oczywiście w przypadku korzystania z elektronicznej kasy fiskalnej.

Lipcowe zmiany oznaczają również pozytywne zmiany dla podmiotów wnioskujących o WIS. Mianowicie w najnowszym pakiecie zmian likwidacji ulegnie opłata za Wiążącą Informację Skarbową. Ujednoliceniu poddane zostaną przepisy związane z WIS oraz Wiążącą Informacją Akcyzową. Zostanie wskazany jeden, wspólny organ właściwy dla WIS, WIA, Wiążącej Informacji Taryfowej oraz Wiążącej Informacji o Pochodzeniu.

Łukasz Gomoliszek (dz. Księgowości)