Krajowy System e-Faktur

Nadchodzą zmiany w rządowym projekcie wprowadzenia państwowego
elektronicznego systemu wystawiania faktur przez firmy.

Okazuje się, że po przeprowadzeniu przez Ministerstwo Finansów
szerokich konsultacji publicznych na temat wprowadzenia e-faktury
jako powszechnego systemu rozliczania, na spotkaniu z Cyklu Dialog z Biznesem
dnia 31 stycznia 2023 r. ustalono, iż wejście w życie powyższej idei zostanie
odroczone do 1 lipca 2024 r. ! (Pierwotnie termin został ustalony na dzień 1 stycznia 2024r.)

Dodatkwo

 • z KSeF zostaną całkowicie wyłączone faktury konsumenckie (dla osób fizycznych – Business to Client)
 • z KSef zostaną całkowicie wyłączone bilety, spełniające funkcje faktury (np. paragony na autostradach płatnych)
 • dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT termin wdrożenia KSeF zostaje przedłużony do 1 stycznia 2025 r.
 • faktury z kas fiskalnych oraz faktury uproszczone (paragon z NIP nabywcy do kwoty 450,00 zł) mogą być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • w przypadku awarii po stronie podatnika pozostaje możliwość wystawienia dokumentu offline poza KSeF i dostarczenie go w dniu następującym po dniu wystawienia
 • zliberalizowane zostają sankcje i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.

W odniesieniu do idei wprowadzenia automatyzacji warto zwrócić uwagę na
przekonującą zaletę systemu rządowego e-fakturowania.
Na stronie biznes.gov.pl w zakładce „Aktualności” możemy przeczytać:
„(…) Podatnicy otrzymają szybszy zwrot VAT, termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60
do 40. Nie będą musieli generować plików JPK_FA itp.”
Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na wdrożenie tego nowego narzędzia do
wystawiania, otrzymywania i przechowywania e-faktur. Zmiany to dobra wiadomość, bo
prawidłowe działania systemu będzie miało duże znaczenie dla funkcjonowania przede
wszystkim dużych firm. Są to modyfikacje, o które wniosła Konfederacja Lewiatan podczas
Rady Podatkowej przy czterokrotnym spotkaniu z przedstawicielami resortu finansów,
powołując się na liczne potencjalne ryzyka prawno-podatkowe.
Obecnie została już udostępniona oficjalna wersja testowa KSeF dla dobrowolnego
wypróbowania przez podatników lecz na chwilę obecną korzysta z niego jedynie 90
podmiotów z blisko 1,9 miliona podatników VAT, jak podaje Ministerstwo Finansów.

Z ciekawostek o KSeF można dowiedzieć się m.in., że:

 • ceny będą wystawiane z dokładnością do 4 miejsc po przecinku
 • są przewidziane grzywny finansowe za brak wystawienia faktury w KSeF.
  Ministerstwo określiło je na 100% podatku wykazanego na fakturze lub
  minimalną kwotę 1 tyś. złotych w przypadku dokumentu wystawionego
  niezgodnie z tzw. „schemą”.

Przedsiębiorcy dalej mają wątpliwości względem KSeF, ponieważ na dzień dzisiejszy
system niesie ze sobą pewne ograniczenia. Na przykład nie przewidziano możliwości
wystawiania not korygujących, dołączania załączników do faktury, generowania
powiadomienia o otrzymaniu dokumentu lub limit znaków w poszczególnych polach sprawia,
że niektóre kluczowe informacje z punktu widzenia wystawiającego mogą się zwyczajnie nie
zmieścić – pisze P. Prezes Zarządu Edison S.A. w gazecie finansowej 15 grudnia 2022 r.

Mariusz Banasiak- Księgowość