Konieczność założenia profilu ZUS PUE

Posiadasz firmę i w ramach jej musisz odprowadzać składki, bądź zatrudniasz pracowników, za których będziesz musiał opłacać składki?

Jeśli na któreś pytanie odpowiedziałeś „TAK” to wiedz, że do 30 grudnia 2022 roku masz czas na założenie profilu ZUS PUE, bowiem już od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek z mocy prawa ma obowiązek posiadać konto na platformie usług elektronicznych (PUE) ZUS.

Platforma umożliwia:

  • Prowadzenie korespondencji z ZUS,
  • Składanie wniosków i dokumentów w formie elektronicznej,
  • Bieżącą weryfikację zaległości lub nadpłat na koncie w ZUS,
  • Weryfikację zwolnień lekarskich własnych jak i pracowników.

Kto powinien założyć profil?

Profil jest zakłady zawsze na osobę fizyczną. Obowiązek założenia profilu dotyczy płatników składek, czyli osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych, którzy są zobowiązani do opłacania składek za siebie lub za zatrudnionych pracowników.

Płatnik składek jako osoba fizyczna (np. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG) może założyć profil dla siebie i udzielić pełnomocnictwa innej osobie np. pracownikowi biura rachunkowego. Gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, system automatycznie dopisze zakładkę „płatnik” do konta danej osoby.

Płatnik składek jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie) może założyć profil dla przedstawicieli ustawowych lub statutowych i udzielić pełnomocnictwa innej osobie np. pracownikowi biura rachunkowego

Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób dokonać rejestracji profilu ZUS PUE mogą znaleźć pod tym linkiem.

Patryk Pułka – Koordynator Kadr i Płac