Fundacja Rodzinna

Czym jest Fundacja Rodzinna?

Jest to nowa instytucja stworzona, aby skutecznie zabezpieczyć majątek rodzinny, oraz utrzymać ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dlaczego jest to potrzebne?

Bardzo często zdarza się, że spadek po osobie zarządzającej przedsiębiorstwem lub posiadającej większy majątek dziedziczy więcej niż jedna osoba, to może rodzić pewne problemy w momencie kiedy spadkobiercy są ze sobą skonfliktowani i różnią się z wizjami zarządzania przedsiębiorstwem lub podziałem spadku. Poróżnienie wśród spadkobierców może powodować, że podział spadku będzie trwał latami.

Jaki jest cel Fundacji Rodzinnej?

Celem Fundacji Rodzinnej jest ochrona majątku rodzinnego poprzez zapobieganie rozdrobnieniu majątku oraz braku konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych podczas procesu sukcesji. Polska Fundacja Rodzinna będzie stanowiła odrębny podmiot prawny dlatego też nie będzie wliczała się w spadek po założycielu fundacji.

Czy Fundacja Rodzinna Będzie mogła prowadzić działalności gospodarcze?

Odpowiedź jest niejednoznaczna, ponieważ fundacja będzie mogła prowadzić działalności gospodarcze, ale w ograniczonym zakresie ponieważ z założenia fundacja Rodzinna ma chronić majątek, a prowadzenie niektórych działalności wiąże się z ryzykiem jego utraty.

Co będzie mogła robić Fundacja Rodzinna ?

  • Wynajmować, bądź dzierżawić
  • Kupować i sprzedawać akcje
  • Kupować i sprzedawać obligacje
  • Pobierać zysk z lokat bankowych
  • Uzyskiwać zyski z praw autorskich oraz patentów

Jaki jest minimalny majątek Fundacji Rodzinnej?

Minimalna wartość majątku fundacji musi wynosić 100 000 zł składające się z pieniędzy lub papierów wartościowych.

W jaki sposób Fundacja Rodzinna jest opodatkowana?

Fundacja Rodzinna będzie musiała odprowadzać CIT, dlatego też dochody fundatora i beneficjentów uzyskane przez fundację nie będą podlegały opodatkowaniu PIT. Najbliższa rodzina fundatora będzie zwolniona od podatku za nabycie świadczeń w postaci mienia wprowadzonego do fundacji przez fundatora, natomiast beneficjenci fundacji będą musieli odprowadzić podatek od spadków i darowizn. Fundacja będzie też zwolniona z podatku od przychodów kapitałowych uzyskanych od spółek w których posiada akcje bądź udziały.

Łukasz Sikorski