CIT ESTOŃSKI

Główną różnicą między tradycyjną formą podatku dochodowego a estońskim CIT-em jest moment powstania obowiązku podatkowego. Tradycyjna forma zakłada odprowadzanie miesięcznych zaliczek oraz złożenie rocznego rozliczenia na koniec roku. Natomiast założenie estońskiego CIT-u polega na tym, aby przedsiębiorca nie musiał płacić podatku CIT tak długo, jak zysk pozostaje w przedsiębiorstwie. Zakłada on zapłatę podatku dochodowego co do zasady dopiero w momencie wypłaty zysków, nawet kilka lat po osiągnięciu przychodu.
Istotą estońskiego CIT-u jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.

Główne założenie
Główną różnicą między tradycyjną formą podatku dochodowego a estońskim CIT-em jest moment powstania obowiązku podatkowego. Tradycyjna forma zakłada odprowadzanie miesięcznych zaliczek oraz złożenie rocznego rozliczenia na koniec roku. Natomiast założenie estońskiego CIT-u polega na tym, aby przedsiębiorca nie musiał płacić podatku CIT tak długo, jak zysk pozostaje w przedsiębiorstwie. Zakłada on zapłatę podatku dochodowego co do zasady dopiero w momencie wypłaty zysków, nawet kilka lat po osiągnięciu przychodu.

Istotą estońskiego CIT-u jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.

Jak zarejestrować się do estońskiego CIT-u
Rejestracja do estońskiego CIT-u jest możliwa w dowolnym momencie. Należy zamknąć bieżący rok podatkowy, uzgodnić ewidencję podatkową z ewidencją rachunkową i zacząć nowy rok już na zasadach estońskiego CIT. Fakt ten należy zgłosić do urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca korzystania z estońskiego CIT. Zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT składa się na okres 4 lat

Kto może korzystać z Estońskiego CIT-u?

Wymóg dotyczący formy działalności

– spółki akcyjne

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

– spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne

Udziałowcami spółki mogą być jedynie osoby fizyczne. Spółka nie może mieć udziałów w innych spółkach i inne spółki nie mogą mieć udziałów w niej. Osoby fizyczne muszą być również rezydentami RP.

Wymóg dotyczący zatrudnienia pracowników:

Kolejnym z warunków wymaganych, aby móc korzystać z estońskiego CIT-u to wymóg polegający na tym, że podatnik będzie zatrudniał przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym co najmniej trzy osoby w przeliczeniu na pełne etaty, które nie będą udziałowcami lub akcjonariuszami. Dodatkowo miesięczne wydatki na wynagrodzenia powinny stanowić co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Ustawodawca wymaga także, aby podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania nie byli zobowiązani do przygotowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR

Zniesione wymagania:

W związku ze zmianami związanymi z Polskim Ładem wyeliminowany został maksymalny limit przychodów 100 mln zł oraz przepisy o 5-procentowym domiarze podatku w razie przekroczenia tego limitu. Ustawa zakłada także zniesienie konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych.

Stawka podatku:

Aktualnie wyszczególniamy stawkę dla małych podatników (podatnicy u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 2 000 000 euro) 25% oraz 30% dla pozostałych(podatnicy u którego wartość przychodu ze sprzedaży przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 2 000 000 euro) . Wysokość stawki była uzależniona od nakładów inwestycyjnych.

Natomiast po zmianach dokonanych w Polskim Ładzie od 2022 r. stawka podatku dla małych podatników będzie wynosić 20%, z kolei dla pozostałych 25% lub w przypadku dokonywania wysokich nakładów inwestycyjnych także 20%.

PRZYKŁAD:

Tradycyjna forma opodatkowania

Spółka która płaci podatek w tradycyjnej formie czyli, której przychody opodatkowane są stawką 19% lub 9% (w spółce gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 2 000 000 euro.) chcąc wypłacić zysk z działalności opłaci najpierw 19% lub 9% podatku CIT oraz 19% podatku z tytułu wypłaty dywidendy dla udziałowca. Oznacza to, że dochód takiej spółki trafia do jej wspólnika zmniejszony efektywnie o 34,39% lub o 26,29%.

Estoński CIT

Natomiast w sytuacji gdy spółka korzysta z estońskiego CIT-u nie płaci podatku dochodowego na bieżąco,
a sama wypłata zysków na rzecz wspólników jest opodatkowywana. W ten sposób dochody spółki które trafiają do wspólnika są opodatkowane 20% lub 25 % stawką podatku.

Sposób rozliczenia

Ustawa zakłada także możliwość rozliczania w sposób kwartalny. Warunek jaki należy spełnić to nie przekroczenie przez spółkę 4 mln euro(wraz z kwotą VAT) wartości sprzedaży w przeciągu jednego roku.