ZMIANA TERMINU PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW DO ZUS ORAZ OPŁACANIA SKŁADEK

Zmiana terminu przekazywania raportów rozliczeniowych, imiennych raportów rozliczeniowych oraz opłaty składek w 2022 roku ulegnie zmianie w przypadku osób, które dotychczasowo opłacają składki do 10-tego dnia następnego miesiąca za miesiąc należny.

Takimi osobami są np:

  • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółek komandytowych, jawnych lub partnerskich;

Od 2022 roku takie osoby będą obowiązane przekazywać raporty miesięczne, imienne raporty oraz opłacać składki do 20-tego dnia następnego miesiąca za miesiąca należny.

Termin opłaty składek dla podmiotów, które dodatkowo opłacają składki za osoby zatrudnione, nie zmieni się. W dalszym ciągu termin będzie obowiązywał do 15-tego dnia następnego miesiąca za miesiąc należny.

Mówi się, że termin uległ zmianie, aby przedsiębiorcy mieli ujednolicony termin na opłacanie składek ZUS, i podatków PIT, jednakże zmiana ta jest również podniesiona zmianą metody liczenia składki zdrowotnej, aby przedsiębiorca mógł mieć czas na obliczenie i zapłatę składek w odpowiedniej wysokości. Poniżej prezentuję Państwu przykładowe zmiany

Patryk Pułka- Clever Investment