Minimalne wynagrodzenie 2022

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku będą obowiązywać nowe minimalne stawki wynagrodzeń

Minimalne wynagrodzenie przewidziane dla umów o pracę wyniesie 3010 zł brutto w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy. Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń lub innych umów do których stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie umów o świadczeniu usług wyniesie 19,70 zł brutto za godzinę świadczenia usług.

Poniżej przedstawiamy wysokość wynagrodzenia brutto w przeliczeniu przez wybrane wymiary czasu pracy:

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia ma wpływ nie tylko na zwiększenie kosztów płacy, ale również na:

  • Wysokość minimalnej podstawy świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
  • Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych;
  • Wysokość kwoty wolnej od potrąceń;
  • Maksymalną wysokość odprawy;
  • Minimalna podstawa na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacający składki preferencyjne tzn. 903,00 zł;

Patryk Pułka – Clever Investment