E- FAKTURY.

Od 1 stycznia 2022 ruszył Krajowy System e-Faktur (KSeF). Jest to specjalna platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Na chwile obecną jest to rozwiązanie dobrowolne, ale od 2023 użycie e-faktury ma się stać obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w założeniu ma być systemem teleinformatycznym, służącym do otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Kiedy wprowadzimy do niego dane faktury, będzie on przydzielał dokumentowi unikalny numer identyfikujący oraz weryfikował zgodność danych zawartych w takiej fakturze ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Dokument ma być uznawany za wystawiony i doręczony w dniu przydzielenia przez system dokumentowi numeru identyfikacyjnego.

Korzyści płynące z e-faktur:

  • Szybszy zwrot VAT: podatnicy wybierający e-fakturę, szybciej otrzymają zwrot VAT – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40.
  • Bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.
  • Przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy Ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że dokument trafił do kontrahenta.
  • Wygoda: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu.
  • Standaryzacja: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.
  • Mniej obowiązków: podatnik nie będzie musiał przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ będą one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych się przedawnia
  • Mniej danych do przesłania: podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur. Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia


E-Faktura to nowoczesne narzędzie i kolejny etap cyfryzacji usług fiskusa. Usługa znacznie ułatwi rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami oraz zapewni bezpieczeństwo ich wzajemnych rozliczeń. Wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyni się również do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym ograniczy nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT.

Paulina Miturska