BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ. OBNIŻENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ DO WYSOKOŚCI PODATKU NA NOWYCH ZASADACH

W obecnym kształcie przepisów na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) opłacona lub pobrana składka zdrowotna podlega odliczeniu od naliczonego podatku w wysokości 7,75% w danym roku kalendarzowym. Od 2022 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) art. 27b zostanie całkowicie uchylony przez co składka zdrowotna nie będzie mogła być odliczana od podatku.

Czytaj dalej