Kiedy możemy odliczyć VAT od dokonanych zakupów?

Wykonujesz działalność opodatkowaną oraz dysponujesz faktura wystawioną zgodnie z art. 106e. Ustawy o podatku od towarów i usług wystawioną na firmę i nie wiesz czy możesz odliczyć VAT?

Spełnienie tych dwóch warunków nie jest gwarantem do odliczenia podatku VAT od dokonanego zakupu. W dzisiejszym artykule omówimy poszczególne wydatki, które często występują w firmach, a mogą sprawiać problemy z ustaleniem czy można od nich odliczyć VAT.

Podstawowym warunkiem do odliczenia VAT jest to, aby zakupione towary lub usługi były wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Jeżeli prowadzimy działalność zwolnioną z VAT lub nieopodatkowaną, bez względu na rodzaj wydatków nie odliczamy VAT.

Użytkowanie samochodu

Rodzaj odliczenia VAT od wydatków związanych z eksploatacją i używaniem samochodu zależy od tego w jakim stopniu samochód jest użytkowany w działalności. Jeżeli pojazd jest używany wyłącznie na poczet prowadzonej działalności, stosujemy pełne odliczenie VAT. W innym wypadku możemy odliczyć jedynie 50% VAT.

Wydatki związane z użytkowaniem samochodu:

 • Opłaty za wynajem miejsc parkingowych

W sytuacji kiedy miejsca parkingowe nie są przypisane do konkretnych samochodów, możemy odliczyć VAT w całości, bez względu na stopień użytkowania samochodu w działalności.

 • Naprawy i przegląd samochodu, zakup części samochodowych

Możemy odliczyć VAT odpowiednio w całości jeśli samochód jest używany wyłącznie na cele działalności lub w 50% jeżeli wykorzystywany jest do celów mieszanych.

 • Obklejenie samochodu reklamą firmy lub zakupy związane ze świadczeniem usług taksówkowych

W przypadku tych kosztów, VAT możemy odliczyć w całości, niezależnie od stopnia użytkowania pojazdu w działalności.

Podróże służbowe

Podczas podróży służbowych ponosimy różnego rodzaju koszty. Nie od wszystkich z nich możemy odliczyć VAT.

Wydatki związane z podróżą służbową:

 • Bilety kolejowe, autobusowe i lotnicze

Aby odliczyć VAT wystarczy bilet, niezależnie od tego na jaką trasę jest wystawiony, musi jednak zawierać co najmniej:

 1. Numer i datę wystawienia
 2. Imię i nazwisko (lub nazwę) podatnika świadczącego usługę
 3. Numer którym podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 4. Informacje pozwalające na identyfikacje usługi
 5. Kwotę podatku i należności ogółem

 • Bilety za przejazd autostradą

Jeśli posiadamy dokument z numerem i datą wystawienia, danymi usługodawcy i kwotą, możemy odliczyć VAT. W tym przypadku musimy jednak pamiętać o obowiązujących ograniczeniach jeśli samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych.

 • Noclegi i restauracje

Nie ma możliwości odliczenia podatku VAT za te usługi. Jeżeli jednak kosztem jest szkolenie lub konferencja z noclegiem i wyżywieniem, wtedy możemy odliczyć VAT, pod warunkiem, że dysponujemy fakturą lub paragonem z NIP kupującego (do kwoty 450 zł).

 • Wstęp na targi i organizacja stoiska targowego

Możemy odliczyć VAT w całości. Musimy jedynie posiadać fakturę lub paragon z NIP.

Zakupy dla pracownika

Wśród zakupów dokonywanych przez pracodawcę znajdują się też takie, które zaspokajają osobiste potrzeby pracowników. W takiej sytuacji należy ustalić czy z w związku z tym zakupem większe korzyści odnosi pracodawca czy pracownik. Jeśli jest to pracownik, nie odliczamy VAT.

Wydatki związane z pracownikiem:

 • Zakup okularów i soczewek

W tym przypadku nie ma możliwości odliczenia VAT. Od takiego zakupu można odliczyć VAT tylko jeśli są to okulary lub soczewki dla pracodawcy.

 • Artykuły spożywcze spożywane w trakcie pracy

Nie możemy odliczyć VAT od artykułów spożywczych z wyjątkiem wody, mleka, kawy, herbaty i cukru.

 • Wynajem mieszkania dla pracowników

Możemy odliczyć VAT tylko wtedy, kiedy podatnik nie jest w stanie znaleźć chętnych do pracy wśród lokalnych mieszkańców.

 • Zakup kart typu multisport, biletów do kina i teatru

Jeżeli są one finansowane z ZFŚS lub ze środków obrotowych, nie odliczamy VAT. Możemy odliczyć VAT w przypadku gdy są one finansowane częściowo ze środków obrotowych, a częściowo ze środków pracownika.

 • Organizacja imprezy integracyjnej lub promocyjnej

W takim przypadku możemy odliczyć VAT z wyjątkiem wydatków związanych z udziałem rodzin pracowników, zakupem alkoholu, zakupem dodatkowych atrakcji rozrywkowych i zakupem usług restauracyjnych i hotelowych, chyba że wchodzą one w skład usługi organizacji imprezy.

Alicja Kowalczyk – Księgowość