Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2023 roku

Rada Ministrów 23 sierpnia 2022 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Najważniejsze zmiany to:

  1. Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”
  2. Odroczenie wejścia przepisów o minimalnym podatku dochodowym oraz ich modyfikacja
  3. Nowe regulacje dotyczące przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek tzw. Estoński CIT
  4. Wycofanie obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi za złe długi”

  • Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie

Od dywidendy która została wypłacona wspólnikom spółka musi zapłacić podatek CIT oraz wspólnik który otrzymał dywidendę powinien odprowadzić podatek CIT lub PIT z tytułu uzyskanych zysków kapitałowych. Co od zasady wypłata dywidendy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Z tego powodu wspólnicy często pobierają wynagrodzenie od zysków spółki z innych tytułów. Najbardziej popularną formą jest najem nieruchomości.

Głównym zamysłem wprowadzenia przepisów o tzw. ”ukrytej dywidendzie” było ograniczenie tworzenia sztucznych kosztów uzyskania przychodu. Czyli w praktyce pomniejszenia dochodu spółki z tytułu wypłaconej dywidendy wspólnikowi.

Z uwagi na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców ministerstwo uznało, że wprowadzenia przepisu w obecnej formie spowodowałoby wiele wątpliwości co do interpretacji po między przepisami o ukrytej dywidendzie a przepisami o cenach transferowych. Regulacje wpłynęłyby także na działanie grup kapitałowych świadczących na rzecz spółek zależnych usługi.

Z wyżej wymienionych powodów Ministerstwo finansów zdecydowało się na uchylenie wskazanych przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.

  • Odroczenie wejścia przepisów o minimalnym podatku dochodowym oraz ich modyfikacja

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zawieszenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych do 2024 roku. Podmioty, których rok podatkowy jest innych niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.01.2024 r. zwolnienie stosuje się do końca trwania tego roku podatkowego.

Próg rentowności według którego podatnicy kwalifikują się do opodatkowania podatkiem minimalnym został podniesiony z 1% do 2%. Z tego powodu większa liczba podatników będzie podlegać temu podatkowi. Próg rentowności jest to udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych.

Aktualnie projekt został przekazany do 14-dniowej konsultacji.

Jakub Siwik – Księgowość