Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku

Rada Ministrów uchwaliła rozporządzenie z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wskazuje ono wartość minimalnego wynagrodzenia na 2023 roku (Dz. U. poz. 1952). Z uwagi na prognozy dalszego wzrostu wskaźników cen, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w ciągu roku, minimalne wynagrodzenie zostanie wprowadzone dwukrotnie: 1 stycznia i 1 lipca. Jakie to będą wartości?

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r:

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę (brutto): 3 490,00 zł
  • Minimalna stawka godzinowa (brutto): 22,80 zł

Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2023 r.:

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę (brutto): 3 600,00 zł
  • Minimalna stawka godzinowa (brutto): 23,50 zł

Przypomnijmy na co wpływa minimalne wynagrodzenie:

  • na pensje pracownicze zarabiających wynagrodzenia minimalne – podwyższenie im wynagrodzeń spowoduje zwiększenie wynagrodzenia do wypłaty, ale też podwyższą się koszty pracodawcy
  • na dodatek za pracę w porze nocnej
  • na kwoty wolne od potrąceń, które pracownikowi muszą pozostać do dyspozycji
  • na minimalną kwotę zasiłku
  • na składki ZUS przedsiębiorców

Gdyby wartości minimalnych wynagrodzeń obowiązywały teraz, to tak by się przedstawiały kwoty do wypłaty dla pracownika przy założeniu kwoty brutto 3 490,00 zł:

Kwota do wypłatyZałożenia
2 709,48 złPods. KUP, PIT-2
2 715,48 złPodwyż. KUP, PIT-2
2 409,48 złPods. KUP, brak PIT-2
2 415, 48 złPodw. KUP, brak PIT-2
2 740,48 złm.in. ulga dla młodych

Dla kwoty brutto 3 600,00 zł:

Kwota do wypłatyZałożenia
2 783,86 zł
2 789,86 zł
2 483,86 zł
2 489,86 zł
2 826,86 zł
Pods. KUP, PIT-2
Podwyż. KUP, PIT-2
Pods. KUP, brak PIT-2
Podw. KUP, brak PIT-2
m.in. ulga dla młodych

Koordynator Kadr i PłacPatryk Pułka