OKOLICZNOŚCI WYKORZYSTANIA ZALEGŁEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO DO 30 WRZEŚNIA

Coraz bliżej koniec września, co oznacza, że są to ostatnie dni na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego z 2021 roku.

Przedstawiając sprawę jaśniej, urlopem zaległym jest część urlopu wypoczynkowego, której Pracownik nie wykorzystał w roku, w którym nabył do niego prawo. Urlop ten należy udzielić Pracownikowi najpóźniej do ostatniego dnia III kwartału następnego roku, czyli urlop za poprzedni roku należy udzielić do 30 września 2022 roku. Warto również pamiętać, że niewykorzystany urlop na żądanie, wraz z nowym rokiem traci swój charakter i staje się zwykłym urlopem.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu zaległego do 30 września?

Nieudzielenie zaległych dni urlopu wypoczynkowego może mieć dla pracodawcy konsekwencje w postaci kary grzywny, nałożonej podczas kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Nieprzyznanie pracownikowi urlopu zaległego do 30 września stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, w związku z bezpodstawnym obniżaniem urlopu. W tym przypadku pracodawcy grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Przedawnienie urlopu zaległego

Przepisy Kodeksu Pracy opisują, że w przypadku niewykorzystania urlopu zaległego ulega on przedawnieniu po 3 latach. Opisując to na przykładzie, termin przedawnienia zacznie się 1 października 2022, a osoba, która nie wykorzystała urlopu zaległego do 30 września 2022 roku będzie mogła zrobić to do 1 października 2025 roku. Termin ten jest ostateczny, ponieważ potem urlop przepada. Należy jednak pamiętać, że w tym okresie pracodawca jest narażony na karę grzywny, w przypadku kontroli Państwowej Inspekcja Pracy.

Podsumowując, najważniejsze kwestie to:

  • urlop zaległy za poprzedni rok należy udzielić pracownikowi do 30 września bieżącego roku;
  • niewykorzystany urlop na żądanie wraz z nowym rokiem traci swój charakter i staje się zwykłym urlopem;
  • pracodawca, który nie udzieli pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września może zostać obciążony karą grzywny przez Państwową Inspekcję Pracy
  • urlop zaległy ulega przedawnieniu po 3 latach, a po tym okresie przepada;\

Maksymilian Matyjasik – Kadry i Płace