Auto w działalności – kłopot bogactwa

Samochód. Dawniej luksus i symbol statusu społecznego, dziś w wielu przypadkach stał się jednym z podstawowych narzędzi pracy. Trudno jest mi wyobrazić sobie firmę, która nie korzystałaby z auta w ramach swojej działalności. Z powodu mnogości branż w jakich działają współczesne przedsiębiorstwa konstruktorzy aut są zmuszeni do tworzenia aut wielowariantowych. Daje to prowadzącym działalność pełny wachlarz możliwości.

Przedsiębiorcy swobodnie mogą definiować swoje oczekiwania wobec środków lokomocji, balansować pomiędzy bezkompromisową ładownością, a licznym przewozem osób za jednym zamachem. Przy wyborze konkretnego modelu, w konkretnym wariancie warto wziąć również pod uwagę przyszłe koszty związane z utrzymaniem swojego środka trwałego, a dokładnie różnice w ich odliczeniu.

Jak już wiecie z naszych poprzednich artykułów istnieją dwie główne zasady odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z eksploatacją oraz użytkowaniem aut w działalności gospodarczej. Podatek należny możemy pomniejszyć o 50% naliczonego w przypadku, gdy samochód osobowy jest używany w celach mieszanych. Pełne odliczenie natomiast przysługuje podatnikom, którzy rezygnują z korzystania ze swojej osobówki dla celów prywatnych. Te zasady obowiązują jednak jedynie w kontekście aut osobowych. W związku z tym, istnieje „prostsza” droga dla osób chcących korzystać z pełnego odliczenia vat. Jedną z opcji jest wykorzystywanie w działalności pojazdu samochodowego nieosobowego. Tylko jakie pojazdy mogą poszczycić się takim statusem?

Kluczowe są tu zapisy w ustawie o vat i konkretna, indywidualna konfiguracja pojazdu. Aby móc odliczać pełną kwotę vat od ponoszonych kosztów eksploatacji możemy wykorzystać zapis z art. 86a ust. 4 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług „konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne”. Według tej samej ustawy takimi autami są:

  • pojazdy inne niż samochody osobowe, których wnętrze zawiera jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą oraz: są sklasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub posiadają otwartą przestrzeń załadunkową, tzw. „pakę”;
  • pojazdy, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  • pojazdy specjalne, spełniające również warunki zawarte w odrębnych przepisach, takie jak: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy.

Ustawa o podatku od towarów i usług definiuje również w jaki sposób należy potwierdzić zgodność faktycznego stanu pojazdu. Stwierdza się to na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego w okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację.

Jeśli nasz pojazd ma więcej niż jeden rząd siedzeń i chcemy odliczyć pełną kwotę vat od kosztów eksploatacji, nic straconego. Jak mówi art. 86a ust. 3 pkt. 1b) wystarczy, że auto jest konstrukcyjnie przystosowane do przewozu 9 pasażerów oraz kierowcy. Wtedy taki pojazd jest uważany za wykorzystywany wyłącznie w działalności, a co za tym idzie nic nie stoi na przeszkodzie by odliczyć pełną kwotę podatku vat od paliwa i innych kosztów związanych z eksploatacją.

Łukasz Gomoliszek – Księgowość