Odliczanie darowizn od podatku – spółki

W dzisiejszym artykule omówiony zostanie problem darowizn w odniesieniu do opodatkowania osób prawnych. Pomimo tego, że ustawy Nowego Ładu nie zmieniły znacząco kwestii związanych z podatkami , to jednak ciągle pojawiają się pytania, które wymagają dopowiedzenia. Wszelkie wątpliwości postaram się wyjaśnić w naszej publikacji Zwrócę również uwagę na parę istotnych problemów i postaram się je wyjaśnić. Przejdźmy teraz do omówienia każdego z nich.

Czytaj dalej

Odliczenie darowizny od podatku.

Podatnik, który przekazał w 2021 darowiznę na cele publiczne i społeczne, może skorzystać z ulgi podatkowej przy okazji sporządzania rozliczenia rocznego. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Czytaj dalej