Dofinansowania nowych działalności gospodarczych

Jedną z ważniejszych kwestii, o której musisz pomyśleć przy założeniu działalności, oprócz dobrego biznesplanu, są środki na jej start.

Zanim zwrócisz się do banku po pożyczkę, warto rozważyć inne możliwości. Oto one:

 • dofinansowanie z urzędu pracy,
 • dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania,
 • dotacje unijne.

Dofinansowanie z urzędu pracy

Jest zdecydowanie jednym z najczęstszych wyborów przyszłych przedsiębiorców. Wiąże się z prostą i szybką procedurą oraz niewielką konkurencją. Już sama kwota dotacji może być zachęcająca. Maksymalnie może wynosić 6-krotność średniej krajowej, czyli w tej chwili nieco ponad 31 tys. zł. Jednak każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny pułap dotacji. Może on wynosić np. 16, 18, 20 czy 25 tys. zł. Przeznaczone jest ono dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Zanim jednak zaczniesz się o nie ubiegać, musisz spełnić kilka warunków:

 • nie możesz posiadać aktywnej działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • nie możesz przerwać w ciągu 12 miesięcy stażu, szkolenia czy innej formy pomocy zaproponowanej przez urząd pracy,
 • nie możesz otrzymać wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • nie możesz mieć nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Dotacje te możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, oprogramowania, towaru i materiałów oraz reklamy. Jednak każdy „pośredniak” ma swój własny katalog wydatków, które możesz zrealizować w ramach przyznanej kwoty, jak i tych, których nie kupisz z dotacji. Z reguły z dofinansowania nie możesz kupić: samochodu, kasy fiskalnej, szkoleń, a czasami nawet telefonu czy usług remontowych w lokalu, gdzie zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą.

Istotne, abyś dokładne sprawdził w regulaminie, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dofinansowania z urzędu pracy. Ponadto w ramach poszczególnych kategorii mogą pojawić się progi procentowe (np. na sprzęt musisz wydać ponad 50% dotacji, na reklamę 10%, a na zatowarowanie do 40% przyznanych środków).

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania

Z tej grupy dotacji możesz skorzystać nie tylko jako bezrobotny, ale również jako osoba pracująca. Kwoty sięgają od 50 do nawet 100 tys. zł.

Aby otrzymać dofinansowanie z LGD musisz spełnić pewne warunki:

 • jesteś mieszkańcem gminy wchodzącej w obręb działania LGD, wsi i miast do 20 tys. mieszkańców,
 • planowana inwestycja będzie miała miejsce na tym terenie,
 • będziesz musiał stworzyć miejsce pracy,
 • nie możesz być ubezpieczony w KRUS-ie.

Musisz pamiętać, że konkretne LGD mają również swoje specyficzne wymagania.

Możesz przeznaczyć je na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, wyposażenia, a także na reklamę czy promocję Twojej działalności. Co ważne w ramach dotacji z LGD możesz przeprowadzić też prace remontowo-budowlane, które nie zawsze są możliwe w przypadku dotacji z urzędu pracy.

Dotacje unijne

Dofinansowania z tej grupy zazwyczaj realizowane są w poszczególnych regionach (niestety, nie w całej Polsce). Maksymalna kwota dofinansowania z reguły wynosi 20-23 tys. Oprócz samej kwotą dotacji możesz liczyć też na tak zwane wsparcie pomostowe. To dodatkowe pieniądze wypłacane przez 6 do 12 miesięcy. Wysokość wsparcia pomostowego waha się w granicach 1000-2000 zł.

Możesz ubiegać się o dotacje unijne, jeśli należysz do jednej z tych grup:

 • bezrobotni,
 • bierni zawodowo,
 • imigranci,
 • reemigranci, czyli Polacy, którzy przebywali za granicą przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy,
 • odchodzący z rolnictwa i ich rodziny,
 • tzw. ubodzy pracujący – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • zatrudnieni na umowach krótkoterminowych.

Środki unijne możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), oprogramowanie, reklamę, prace remontowe. Z kolei wsparcie pomostowe na bieżące funkcjonowanie firmy, czyli opłaty za czynsz, ZUS, podatki, rachunki, marketing.

Paulina Miturska