Ulga B+R i IP Box

Polska stawia na innowacje i rozwój technologiczny, co potwierdzają wprowadzone ułatwienia podatkowe dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój (B+R) oraz posiadających prawa do wynalazków (IP Box). Te dwie korzystne dla biznesu formy wsparcia mają na celu zachęcenie firm do inwestowania w nowoczesne rozwiązania, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Ulga B+R, czyli ulga na badania i rozwój, pozwala firmom odliczyć od podstawy opodatkowania nawet 200% kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Od 1 stycznia 2022 r. dla przedsiębiorców o statusie Centrum Badawczo Rozwojowego maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 200% dla wszystkich poniesionych kosztów kwalifikowanych (art. 18d ust 7 pkt. 1-2 ustawy CIT). Dla podmiotów nie posiadających statusu Centrum Badawczo Rozwojowego maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych może wynosić 200% jedynie dla kosztów wynagrodzeń oraz odprowadzonych od nich składek, dla pozostałych kosztów dotyczących działalności badawczo rozwojowej maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych może wynosić 100%.  To istotne wsparcie dla przedsiębiorstw, które inwestują w innowacje, nowe technologie i procesy. Dzięki tej uldze firmy mogą skorzystać z obniżenia obciążeń podatkowych, co sprzyja inwestycjom w nowe projekty oraz zwiększa efektywność działalności badawczej.

Z kolei IP Box, czyli ulga na kapitał intelektualny, umożliwia przedsiębiorstwom opodatkowanie dochodów związanych z wykorzystaniem praw do wynalazków i innych dziedzin własności intelektualnej na preferencyjnych warunkach. W nawiązaniu do ulgi IP Box najczęściej stosowanym pojęciem są kwalifikowane koszty praw własności intelektualnych dotyczące:

  • Patentów
  • Autorskiego prawa do oprogramowania
  • Praw ochronnych na wzór użytkowy

Dzięki IP Box, przedsiębiorstwa mogą liczyć na obniżenie podatku dochodowego od zysków generowanych z tytułu wykorzystania własności intelektualnej. Pozwala to przedsiębiorstwom na stosowanie obniżonej stawki podatku 5% w porównaniu do standardowej stawki 9% lub 19% w przypadku podatku od osób prawnych oraz 12% lub 32% w przypadku podatku od osób fizycznych rozliczanego według skali podatkowej, a także 19% w przypadku rozliczania podatku od osób fizycznych według metody liniowej.  To dodatkowy bodziec dla firm do inwestowania w badania i rozwój, zwiększając jednocześnie wartość kapitału intelektualnego.

Te dwie ulgi, B+R i IP Box, razem tworzą kompleksowy system wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Skorzystanie z tych ułatwień nie tylko przynosi korzyści finansowe dla firm, ale także wspiera rozwój technologiczny i tworzenie nowoczesnych rozwiązań. Dla polskiej gospodarki to krok w kierunku budowania silnej pozycji na arenie międzynarodowej poprzez inwestycje w nowoczesne technologie i rozwój własności intelektualnej.