Składka zdrowotna do Aktów Powołania

Od 2022 roku na mocy dodanego do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 66 ust.1 pkt 35a zostanie wprowadzona konieczność obliczania, pobierania i odprowadzania składki zdrowotnej z wynagrodzeń osób, którzy pełnią swoją funkcję na podstawie aktu powołania i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie

Zwracam uwagę, że wspomniany dokument nie dotyczy powołania uwzględnionego w przepisach Kodeksu Pracy tylko np. członków zarządu, prokurentów, członków komisji rewizyjnych, itp. Przeanalizujemy obliczanie wynagrodzenia ustalanego w oparciu o bieżące przepisy prawa i nadchodzące zmiany.

Przykład:

Pan Jan Kowalski na podstawie aktu powołania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł brutto za pełnienie funkcji członka zarządu.

W obu przypadkach całkowity koszt płacy wynosić będzie 5 000 zł jednakże proszę zauważyć, że od przyszłego roku z wynagrodzenia trzeba dodatkowo obliczyć i odprowadzić składkę zdrowotną. Jak Państwo również zauważą, składka zdrowotna nie będzie już odliczana. Więcej informacji na ten temat już wkrótce.

Patryk Pułka- Clever Investment