UŻYWANIE SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU DO CELÓW PRYWATNYCH NA NOWYCH ZASADACH

Kolejną ze zmian wprowadzonych przez Nowy Ład, która może pojawić się w rozliczaniu list płac jest zmiana art. 12 ust. 2a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o użytkowaniu przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

Od 2022 roku będzie to wyglądać następująco:

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów:

a) o mocy silnika do 60 kW,

b) stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1”.

Do końca 2021 roku nieodpłatne świadczenie z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych rozlicza się na podstawie pojemności silnika:

  • dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – 250 zł miesięcznie;
  • dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – 400 zł miesięcznie

Z uwagi na postęp technologiczny, osoby zajmujące się naliczaniem wynagrodzeń mają problem z ustaleniem wysokości ryczałtu np. w przypadku samochód elektrycznych lub napędzanych wodorem, dlatego też od nowego roku w takich sytuacjach trzeba będzie zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 250 zł a w pozostałych przypadkach 400 zł.

Patryk Pułka- Clever Investment