5 przyczyn, przez które pracownik decyduje się na odejście z pracy. W jaki sposób temu zapobiec?

Dzisiejsze czasy charakteryzują się przewagą pracownika na rynku pracy. Potęguje to także pandemia stanowiąca nowe utrudnienie związane z rekrutacją. W konsekwencji odejście pracownika stanowi dla pracodawcy duże problemy. Co należy zrobić, aby nie dopuścić do utraty pracowników?

Perspektywy rozwoju

Każdy z nas ma swoje ambicje. Z tego powodu manager powinien zdiagnozować, jakie są główne potrzeby pracownika. Dla jednych spełnieniem w pracy może być awans, dla innych zadania odpowiednio dostosowane do ich kompetencji, ale także stanowiące wyzwanie. Ustalenie tej kwestii jest bardzo ważne, ponieważ firma nie zawsze ma możliwość zaoferowania pracownikowi oczekiwanego przez niego rozwiązania. Dlatego ważne jest, aby wspólnie znaleźć właściwą ścieżkę rozwoju.

Sposoby wynagradzania

Głównym sposobem wynagradzania pracownika za wykonaną pracę jest oczywiście pensja. Pracodawca powinien interesować się aktualną sytuacją na rynku, aby odpowiednio dostosować wynagrodzenie pracowników do posiadanych przez nich kwalifikacji. W przeciwnym razie w przypadku zbyt niskich pensji może to spowodować niezadowolenie z wykonywanej pracy oraz jej nieefektywność. Oprócz wynagrodzenia warto także zapewnić pracownikom benefity takie jak opieka medyczna, pakiet sportowy, ale także możliwość pracy w formule home office.

Atmosfera

Efektywność pracy w dużej mierze zależy od atmosfery, jaka panuje w zespole. Z tego powodu ważne jest, aby zespół dobrze się ze sobą dogadywał. Pracodawca powinien dążyć do sytuacji, w której pracownik będzie traktował pracę jako przyjemny obowiązek.

Bezpieczeństwo zatrudnienia

Lojalność pracownika najlepiej budować jest poprzez zapewnienie mu stałej umowy lub jasnych deklaracji odnośnie tego, kiedy może na nią liczyć.  Informowanie pracowników o tym, co pracodawca sądzi o ich pracy, pozwoli na uniknięcie zbędnych nieporozumień np. w sytuacji, w której pracownik zgłosi się po podwyżkę.

Relacje kadry pracowniczej z pracodawcą

Mimo dobrej atmosfery w zespole warto także zadbać o właściwe stosunki między pracownikiem a pracodawcą. Szczera komunikacja to ich podstawa, dzięki której pracownik zrozumie, dlaczego nie może otrzymać tego, czego oczekuje. Pozwoli ona także na wspólne opracowanie nowego rozwiązania, które będzie odpowiednie dla obu stron.

Czasem zdarza się, iż pomimo przestrzegania tych wszystkich zaleceń pracownik zdecyduje się na odejście. Niemniej jednak pozwolą one na zmniejszenie ryzyka straty pracownika do minimum.

Jakub Siwik