VAT OSS

1 lipca w ramach pakietu e-commerce weszła w życie procedura VAT OSS (One Stop Shop) w celu ujednolicenia i ułatwienia sprzedaży transgranicznej na terenie Unii Europejskiej.

Zmiany

Dotychczas sprzedaż na terenie innego kraju unijnego wiązała się z obowiązkiem rejestracji do VAT w danym kraju i odprowadzania tam VAT po przekroczeniu limitu sprzedaży, którego wysokość różniła się między państwami członkowskimi. Obecnie limit ten został zrównany do 10 000 euro (42 000 złotych) na rok obrachunkowy, a po przekroczeniu limitu, zamiast rejestrować się u organów podatkowych danego państwa, można zarejestrować się do VAT OSS w swoim kraju. Podobne rozwiązanie było do tej pory dostępne poprzez rejestrację do VAT MOSS (Mini One Stop Shop), ale wyłącznie dla sprzedaży usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych. Nowa procedura może być również stosowana dla sprzedaży wysyłkowej towarów na terenie Unii.

Proces rejestracji

Rejestracji do VAT OSS w Polsce można dokonać od 1 kwietnia składając formularz VIU-R na podatki.gov.pl, adresując go do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Zarejestrować się można do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit sprzedaży. Rejestracja zobowiązuje nas do składania kwartalnej deklaracji VIU-D do końca miesiąca następującego, po którego kwartale dotyczy. Transakcje w deklaracji należy wykazywać w euro, a każdą transakcję po przekroczeniu limitu należy opodatkowywać stawką VAT właściwą dla państwa nabywcy.  Deklaracje i kwotę podatku należy przekazać do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

VAT IOSS

Warto w tym momencie wspomnieć też o procedurze VAT IOSS (Import One Stop Shop), która również wchodzi w życie 1 lipca. Pozwala na podobne uproszczenie dla podmiotów sprzedających towary spoza UE, jeśli w momencie sprzedaży są poza terytorium Unii, nie podlegają akcyzie, a ich wartość nie przekracza 150 euro. Przestaje również obowiązywać zwolnienie z VAT na import małych przesyłek (o wartości mniejszej niż 22 euro). Zmiana ta w zamyśle ma wspomóc unijnych przedsiębiorców i ułatwić im konkurencję spoza unijnymi dostawcami oraz zakończyć nadużycia związane ze zwolnieniem.

Robert Włodarczyk