Jak zmiany w przepisach dotyczących podatków zapowiedzianych w programie „Polski Ład” wpłyną na wysokość dochodów przedsiębiorców oraz pracowników?

Program Polski Ład to program przygotowany przez aktualnie sprawującą władzę partię, który zakłada między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie pierwszego progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Jednak w jakim stopniu wpłyną one realnie na wysokość dochodów przedsiębiorców oraz pracowników?

Najważniejszymi zmianami wpływającymi na wysokość wynagrodzenia jest bez wątpienia wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ale także zmiana wysokości składki zdrowotnej i sposobu jej liczenia. Aktualnie zryczałtowana składka zdrowotna wynosi około 380 zł miesięcznie. Nowy Ład zakłada, że składka zdrowotna wynosząca 9% będzie uzależniona od wysokości uzyskanych dochodów, a jednocześnie całkowicie nieodliczana od podatku.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, którego miesięczne dochody wynoszą przykładowo 10 tys. zł, będzie płacił 900 zł z tytułu składki zdrowotnej zamiast około 380 zł. Korzystną zmianą jest natomiast podniesienie pierwszego progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Oznacza to, że dochody uzyskane do wysokości 120 tys. zł opodatkowane będą stawką 17%.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz progu podatkowego są tożsame do zmian obowiązujących przedsiębiorców. Natomiast zmiana dotycząca składki zdrowotnej wyklucza odliczenie 7,75% składki zdrowotnej od podatku. W konsekwencji pracownik pomimo niższego podatku dochodowego wynikającego z wyższej kwoty wolnej od podatku nie będzie miał możliwości odliczenia składki zdrowotnej, a więc będzie zobligowany do zapłacenia całości składki wynoszącej 9%. Warto także wspomnieć o uldze dla klasy średniej. Będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. zł. Płynące z ulgi korzyści spowodują, że reforma będzie neutralna dla klasy średniej.

Wprowadzenie zmian przepisów odnośnie rozliczeń podatkowych zawartych w programie Polski Ład planowane jest na 1 stycznia 2022.

Jakub Siwik