Dotacje dla firm na usługi doradcze i szkoleniowe. Wnioski można składać do 30 listopada.

Do końca listopada trwa nabór wniosków z programu: „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców”. Projekt ten wesprze przedsiębiorstwa, które potrzebują usług szkoleniowych i doradczych, w trudnym czasie pandemii. Pula dotacji wynosi 57 milionów złotych, a właściciele firm mogą ubiegać się o 80% zwrot wartości projektu, z którego chcą skorzystać.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje program, by zminimalizować negatywne skutki pandemii koronawirusa w przedsiębiorstwach, a także wprowadzonego w marcu br. lockdownu. Pandemia to czas, w którym niezwykle ważna jest pomoc szkoleniowa i doradcza. Wsparcie zostanie udzielone zarówno mikro, małym, jak i średnim przedsiębiorstwom.

Dofinansowanie dotyczy wybranych branż:

 • IT,
 • cyberbezpieczeństwo i telekomunikacja,
 • handel,
 • finanse,
 • przemysł kosmiczny i lotniczy,
 • przemysł chemiczny,
 • usługi rozwojowe,
 • komunikacja marketingowa,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • żywność wysokiej jakości,
 • odzysk surowców,
 • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja,
 • motoryzacja.

Na pomoc mogą liczyć też duże firmy. Muszą one jednak działać w sektorach przemysłowych związanych z reindustrializacją. Zaliczają się do nich:

 • IT,
 • motoryzacja,
 • odzysk surowców,
 • żywność wysokiej jakości,
 • sektor chemiczny i lotniczo-kosmiczny.

Przedsiębiorca musi posiadać 20% wkładu własnego, gdyż dofinansowanie z PARP może wynieść nie więcej niż 80% wartości kosztów kwalifikowanych usług, z których chce skorzystać firma.

      Jak uzyskać dofinansowanie?

Przedsiębiorstwo musi należeć do odpowiedniej branży. Ponadto, firma musi spełniać wymagania uprawniające do skorzystania z pomocy de minimis. Następnie przedsiębiorca zobligowany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wskazania branży. Potem z właścicielem przedsiębiorstwa skontaktuje się doradca, który obsługuje dany sektor i dzięki temu sprawdzi, czy dana firma może otrzymać dotację. Dopasuje usługę najbardziej odpowiadającą potrzebom przedsiębiorstwa.

      Wszystkie dostępne usługi doradcze i szkoleniowe można sprawdzić tutaj: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

      Miejmy nadzieję, że pomogą one firmom przetrwać kryzys związany z pandemią.