Czas pracy na styczeń w 2022 roku

Styczeń jest dla każdego z nas wyjątkowym miesiącem, ponieważ pomimo codziennych obowiązków i czynności mamy również wiele planów i postanowień na nowy rok. Staramy się na wszystko znaleźć czas, chociaż czasami wydaje się to wręcz niemożliwe. Chcielibyśmy Państwu w tym pomóc, jak i pragniemy przypomnieć o odpowiednim zaplanowaniu czasu pracy dla pracowników w nadchodzącym 2022 roku.

Pierwszy dzień stycznia rozpoczynający nowy rok kalendarzowy przypada na sobotę, oznacza to, że pierwszy tydzień rozliczeniowy, zaczniemy liczyć od soboty do piątku. Licząc w ten sposób otrzymamy 4 pełne tygodnie pracy do dnia 28.01.2022r.

4 tygodnie * 40 godzin = 160 godzin

Pozostają nam jeszcze 3 dni (29.01-31.01) poza pełnymi tygodniami rozliczeniowymi, gdzie dniem roboczym jest jedynie poniedziałek (31.01.), więc  daje nam to dodatkowe 8 godzin. Oznacza to, że w styczniu wymiar czasu pracy dla pracowników wynosi:

160 godzin + 8 godzin = 168 godzin czasu pracy

Wiemy jednak, że pierwszy dzień stycznia przypada na sobotę, przy czym warto zwrócić uwagę, że jest to również dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy za każde święto lub dzień ustawowo wolny od pracy przypadające w innym dniu niż niedziela, wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym zostaje obniżony o 8 godzin. Należy jednak pamiętać że poza dniem wolnym jakim jest Nowy Rok (1 stycznia sobota), mamy również święto Trzech Króli przypadające 6 stycznia (czwartek). Otrzymujemy w tej sytuacji 2 dni wolne, które mnożymy raz 8 godzin pracowniczych. Daje nam to 16 godzin, które musimy odjąć od ustalonego wymiaru czasu pracy:

168 godzin – 16 godzin = 152 godziny czasu pracy

Podsumowując, w styczniu 2022 roku naszym pracownikom należy zaplanować 152 godzin czasu pracy (19 dni roboczych).

Maksymilian Matyjasik- Clever Investment.