Brak korzystnych odliczeń. Najem prywatny opodatkowany wyłącznie ryczałtem.

Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jedną z reform, jakie niesie za sobą projekt zmian ustaw podatkowych „Polski Ład”, jest możliwość opodatkowania najmu prywatnego wyłącznie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 stycznia 2022 r. najem prywatny nie będzie mógł być już rozliczany na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej). Zmiana ta nie będzie korzystna dla wszystkich najemców.

Podatnicy osiągający przychody z tytułu najmu będą stosowali takie same zasady opodatkowania tych przychodów. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulega zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Jednak wiele osób wychodziło na zasadach ogólnych lepiej m.in. dlatego, że korzystało z odpisów amortyzacyjnych, których nie będzie można teraz uwzględniać oraz „wrzucała” w koszty uzyskania przychodu np. wydatki związane z remontami, modernizacją wynajmowanych lokali czy bieżącym utrzymaniem mieszkania, odsetki od kredytu mieszkaniowego czy składki na ubezpieczenie mieszkania. Dzięki temu znacznie obniżała się podstawa opodatkowania, a więc i sama kwota podatku.

Przy rozliczaniu wynajmu metodą ryczałtu ewidencjonowanego stawka podatku jest niższa, jednak opodatkowaniu podlega cały przychód – łącznie z kosztami jego uzyskania. Ważne jest więc, aby w umowie wskazać np., że to najemca jest zobowiązany do regulowania opłat za eksploatacje mieszkania. W przeciwnym razie, jeżeli to my regulujemy te opłaty i zwiększymy o nie swój przychód, musimy zapłacić podatek również od tych kwot. Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 roku ma wynosić 30 tys. zł.

Paulina Miturska