Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program reform oraz projektów strategicznych, który ma na celu odbudować kondycję gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią. Określa on, w jaki sposób będą wydatkowane środki z Funduszy UE. Pula środków do rozdysponowania wynosi prawie 58,1 mld euro, na które składają się 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Jakie sektory gospodarki mogą spodziewać się największego wsparcia?

Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”

– 500 mln euro trafi do przedsiębiorstw związanych z dywersyfikacją działalności w celu wzmocnienia odporności na sytuacje kryzysowe.

– 1267 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie inwestycji związanych z optymalizacją łańcuchów dostaw produktów rolno-spożywczych.

Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”

Środki przeznaczone na inwestycje przedsiębiorstw związane z Odnawialnymi Źródłami Energii to kwota rzędu 300 mln euro. Niestety przewidziane wsparcie będzie udzielane jedynie w formie pożyczek. Poza inwestycjami w OZE komponent zakłada dofinansowania w celu rozwoju technologii wodorowych oraz paliw alternatywnych.

Komponent C „Transformacja cyfrowa”

Kwota przewidziana na wsparcie filaru transformacji cyfrowej wynosić będzie 14 mld zł. Środki będą głównie przeznaczone na e-usługi publiczne dla obywateli, cyfrową szkołę i działania na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Inwestycje związane z produkcją wyrobów medycznych mogą liczyć na dopłaty rzędu 300 mln euro. Program przewiduje możliwość uzyskania wsparcia na przykład w zakresie budowy lub rozbudowy infrastruktury, ale także zwiększenie liczebności kadry medycznej.

Komponent E „Zielona inteligentna mobilność”

Na ostatni komponent programu przewidziano najmniejsze dotacje sięgające 175 mln euro. Opiera się on głównie na wzroście wykorzystania transportu przyjaznego środowisku oraz zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego.

W jakim stopniu skorzystają na nim przedsiębiorcy?

Wg szacunków Crido, do firm w otwartych procedurach konkursowych trafi jedynie około 5 mld euro środków z części grantowej programu, co stanowić będzie około 20% tej części KPO. Z kolei część pożyczkowa powinna zawierać około 2 mld euro środków dla przedsiębiorców, co odpowiada jedynie 16,5% budżetu tej części programu. W konsekwencji łącznie przewidziane środki dla firm to niestety jedynie około 20% budżetu Krajowego Planu odbudowy. Z czego przeważająca część tej kwoty skierowana będzie w celu wsparcia konkretnego grona odbiorców.

Projekt Krajowego Planu odbudowy trafił do Komisji Europejskiej 3 maja 2021, która ma teraz dwa miesiące na ocenę planu.

Jakub Siwik