Zwrot podatku od towarów i usług – terminy i warunki

Aktualnie podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot podatku od towarów i usług w pięciu różnych terminach na rachunek VAT lub bezpośrednio na rachunek bankowy.

Czytaj dalej