Autozapis do PPK 2023 r.

Do końca lutego 2023 roku każdy pracodawca powinien poinformować swoich pracowników o ponownym auto zapisie do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na samym początku chce odpowiedzieć na kluczowe pytanie „Czym jest autozapis do PPK?”.

Czytaj dalej