IFT-1R a PIT-11

W Polskim systemie podatkowym istnieje wiele deklaracji podatkowych, z którymi podatnicy mają do czynienia. Jedną z najbardziej znanych jest PIT-11, który pracodawcy zobowiązani są przesłać swoim pracownikom do końca lutego w roku następującym po roku którego dotyczy. Ze względu na wzrost liczby obywateli innych państw pracujących w Polsce pojawiło się większe zainteresowanie deklaracją IFT-1R, która […]

Czytaj dalej