Zmiany w sposobie rozliczania transakcji w handlu elektronicznym (E-commerce), oraz imporcie tak zwanych małych przesyłek.

Planowane zmiany, jakie wejdą w życie wraz z nowelizacją podatku od towarów i usług z dniem 1 lipca 2021 roku, wynikają bezpośrednio z dyrektywy Unii Europejskiej, którą to Polska, jako państwo członkowskie musi wdrożyć. Dyrektywa ta jest odpowiedzią na znaczący wzrost wartości rynku elektronicznego na świecie, ujednolicenie stanowiska oraz przepisów w całej UE.

Główne zmiany przepisów będą obejmowały m.in.:

  • zniesienie w całej Unii Europejskiej zwolnienia z VAT od importu małych przesyłek o wartości do 22 euro,
  • powiększenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą pozostać rozliczone za pomocą uproszczonego trybu One Stop Shop,
  • przerzucenie obowiązku poboru i zapłaty podatku VAT na podatnika, co ułatwi poprzez użycie interfejsu elektronicznego (portalu lub internetowa platforma handlowa – Allegro, Aliexpress, itp.) dokonania na terytorium Unii Europejskie:
  • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro,
  • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Rozszerzenie zakresu transakcji za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop

Na mocy proponowanego projektu zmian od 1 lipca 2021 r. usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub usługi świadczone drogą elektroniczną, działające w procedurze małego punktu kompleksowej obsługi MOSS – Mini One Stop Shop, zostaną objęte uproszczoną procedurą OSS – One Stop Shop. Co ma na celu ułatwienie wypełnienia obowiązków VAT nałożonych na podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi konsumentom niebędącym podatnikami VAT na terytorium UE, poprzez umożliwienie im:

  • elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim,
  • deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji,
  • współpracy z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy mają charakter transgraniczny.

W opinii ministra finansów Pana Kościńskiego przyjęte metody uszczelnienia i ujednolicenia przepisów zawarte w pakiecie e-commerce spowodują łatwiejsze rozliczenie podatku VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz ostatecznych odbiorców w innych krajach członkowskich Unii. „Z pewnością poprawią konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm” – cytując ministra finansów Pana Tadeusza Kościńskiego z komunikatu ministerstwa finansów.

Natomiast Pan wiceminister Jan Sarnacki zauważa następujące korzyści wprowadzenia przepisów z dyrektywy: „Pakiet e-commerce ułatwi działanie firmom wysyłającym towary z Polski do konsumentów w innych krajach Europy. Dzięki nowym procedurom przedsiębiorcy handlujący w Internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w „jednym okienku”, w państwie swojej siedziby. I to już państwo, w którym działają, podzieli się zapłaconym przez nich podatkiem z krajem, do którego trafiła przesyłka. Oszczędzi to firmom wiele kosztów i formalności”.

Dominik Haczykowski