Dofinansowanie pracy zdalnej

Rząd chce realizować Krajowy Plan Odbudowy, który zostanie sfinansowany z unijnych środków. Pieniądze przyznawane są państwom UE z funduszu odbudowy. W projekcie KPO znajdują się między innymi plany dopłat dla firm na pracę zdalną, ale muszą one być najpierw zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Dopłaty dla przedsiębiorstw na pracę zdalną

Aktualnie koncepcja Krajowego Planu Odbudowy jest konsultowana z partnerami społecznymi. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, KPO ma zawierać wiele rozwiązań dotyczących m.in.: pracy zdalnej, zwalczania dyskryminacji w zatrudnieniu, wspierania elastycznych form organizacji pracy.

Jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorców w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych i pracy zdalnej, to otrzymane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

  • doradztwo w zakresie cyfryzacji firmy,
  • szkolenia,
  • zakup oprogramowania,
  • narzędzia do komunikacji i współpracy.

Pomoc finansowa na doposażenie firm i pracowników z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma wynosić 44 mln euro. Firmy, które chcą otrzymać wsparcie, muszą wziąć udział w konkursie na dofinansowanie. Maksymalna kwota dla jednego przedsiębiorstwa będzie wynosiła nie więcej niż 15 tysięcy euro, czyli w granicach 44 tysięcy złotych. Jednak pieniądze będzie mogło otrzymać tylko około tysięcy firm. Jeszcze nie wiadomo, jakie kryteria będą musiały spełniać firmy, by otrzymać dofinansowanie.

Z KPO środki będą przeznaczone także na cyfryzację administracji, w tym sprzęt do pracy zdalnej i szkolenia. Łącznie na rozwój kompetencji cyfrowych w edukacji, administracji i przedsiębiorstwach zaplanowano 184 mln euro.

Transformacja cyfrowa jest jednym z pięciu filarów programu i kwota przewidziana na wsparcie w jej ramach wynosić będzie 13,7 mld zł. Najważniejsze elementy komponentu cyfrowego KPO to inwestycje w e-usługi publiczne dla obywateli, cyfrową szkołę i działania na rzecz cyberbezpieczeństwa. Co więcej, inwestycje w rozwiązania IT są zaplanowane również w pozostałych czterech częściach składowych.

Konsultacje do KPO trwają do 2 kwietnia, a udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani. Polska do końca kwietnia musi przekazać KPO Komisji Europejskiej. Kolejne dwa miesiące będzie miała KE na zaakceptowanie planu.

KPO to nie tylko wsparcie

Projekt Krajowego Planu Odbudowy zakłada także szereg rozwiązań, które mają wspomóc m.in.: grupy społeczne mające problem ze zdobyciem i utrzymaniem zatrudnienia. Chodzi o osoby starsze, niepełnosprawne, ale także o rodziców mających małe dzieci. To właśnie z myślą o rodzicach przygotowywane są rozwiązania, które pozwolą na poprawę dostępu do instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Plany zakładają także wprowadzenie nowych regulacji dotyczących elastycznych form zatrudnienia. Chodzi o ułatwienie godzenia pracy z opieką nad dziećmi. Promowana ma być także praca na część etatu, a także zagwarantowany równy dostęp do zatrudnienia mężczyznom i kobietom.