Zasady dotyczące faktur korygujących

Od stycznia 2021 roku w życie weszły nowe zasady dotyczące faktur korygujących. Przepisy wynikają z ustawy SLIM VAT (Simple, Local and Modern VAT). Głównym założeniem ustawy jest uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT. Zmianom uległy zarówno faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania (tzw. korekta in-minus), jak i faktury korygujące zwiększające podstawę opodatkowania (korekta in-plus).

Czytaj dalej

Zachowania nabywców w Internecie

Jeszcze w latach 80. XX wieku konsument postrzegany był przez firmy jako „przeciętny Kowalski”, „średnia arytmetyczna”, która zadowoli się tanią produkcją masową. Wtedy to konsument musiał dopasować się do produktu. Dopiero w latach 90. przedsiębiorstwa zaczęły traktować konsumenta jako osobę, podmiot, z którym trzeba zacząć budować wzajemne relacje. Po roku 2000 sposób postrzegania konsumenta przez firmy zmienił się jeszcze bardziej, nie jest on już tylko osobą, lecz także częścią tkanki społeczno-kulturowej, która razem z przedsiębiorstwami współtworzy jeden organizm.

Czytaj dalej

Zmiany w sposobie rozliczania transakcji w handlu elektronicznym (E-commerce), oraz imporcie tak zwanych małych przesyłek.

Planowane zmiany, jakie wejdą w życie wraz z nowelizacją podatku od towarów i usług z dniem 1 lipca 2021 roku, wynikają bezpośrednio z dyrektywy Unii Europejskiej, którą to Polska, jako państwo członkowskie musi wdrożyć. Dyrektywa ta jest odpowiedzią na znaczący wzrost wartości rynku elektronicznego na świecie, ujednolicenie stanowiska oraz przepisów w całej UE.

Czytaj dalej

Rynek internetowy w Polsce

Historia wykorzystania narzędzi internetowych w Polsce zaczęła się w 1997 r., kiedy to został utworzony pierwszy sklep internetowy przez firmę Terent. Następnie w 1999 r. rozpoczął działalność Merlin, a także Empik. W 1999 r. została utworzona pierwsza w Polsce platforma transakcyjna online Allegro. Na początku XXI w. nastąpił duży rozkwit e-handlu w Polsce. Jego duże znaczenie wynika ze zwiększenia zwolenników zakupów i sprzedaży przez Internet. O znaczeniu handlu elektronicznego dla polskiej gospodarki świadczy zwiększający się udział obrotów.

Czytaj dalej

Zmiana reguł w sposobie korygowania faktur in minus zawartych w pakiecie Slim

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy nowelizacyjne do ustawy o VAT. W tzw. pakiecie Slim VAT (Simple Local And Modern VAT) są zmienione m.in. zapisy dotyczące braku konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus, czy też wprowadzenie do ustawy przepisu odnoszącego się do rozliczania korekt faktur podwyższających cenę, wydłużenie terminu odliczenia podatku VAT naliczonego do łącznie 4 okresów dla przedsiębiorców rozliczających się w trybie miesięcznym.

Czytaj dalej

Prawne aspekty działalności gospodarczej w Internecie

Sprzedaż oraz świadczenie usług w Internecie opierają się na konkretnych przepisach prawa. Każdy przedsiębiorca działający w Internecie powinien je znać, a także w odpowiedni sposób je stosować. Jak wiadomo – ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi). Dzięki znajomości prawa poprawi się legalność prowadzonego biznesu, a także wpłynie na ochronę interesów e-przedsiębiorcy przy jednoczesnym zachowaniu praw kontrahentów.

Czytaj dalej