Odliczanie darowizn od podatku – spółki

W dzisiejszym artykule omówiony zostanie problem darowizn w odniesieniu do opodatkowania osób prawnych. Pomimo tego, że ustawy Nowego Ładu nie zmieniły znacząco kwestii związanych z podatkami , to jednak ciągle pojawiają się pytania, które wymagają dopowiedzenia. Wszelkie wątpliwości postaram się wyjaśnić w naszej publikacji Zwrócę również uwagę na parę istotnych problemów i postaram się je wyjaśnić. Przejdźmy teraz do omówienia każdego z nich.

Czytaj dalej

Odliczenie darowizny od podatku.

Podatnik, który przekazał w 2021 darowiznę na cele publiczne i społeczne, może skorzystać z ulgi podatkowej przy okazji sporządzania rozliczenia rocznego. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Czytaj dalej

Abolicja podatkowa

W ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (określanej jako Polski Ład) przewidziano możliwość zgłoszenia do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów, dochodów niezadeklarowanych dotąd do opodatkowania na terytorium Polski. Projektowane regulacje zakładają wprowadzenie abolicji podatkowej. Zawierają rozwiązania adresowane do podmiotów chcących ujawnić organom podatkowym dochody wcześniej nieopodatkowane i skorzystać z wyłączenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe.

Czytaj dalej